За нас

„БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД – ЧИСТА ЕНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИЕ!“

 Компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е създадена през 1996 година в Русе като основният бизнес е свързан с  доставката, производството, съхранението и търговията на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход. В началото фирмата стартира с няколко души персонал, а днес дъщерните предприятия са петнадесет и с над 1000 служители. Като търговец на едро на горива БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД бързо се нарежда сред първите 100 водещи компании в България. Развива се активно не само на местния пазар, но и в Румъния, Сърбия, Македония и страните от ЕС, като заема все по-значителен дял на пазара. "Булмаркет ДМ" ООД е първият частен железопътен превозвач в България. Притежава лиценз за извършване на железопътен транспорт от 21 октомври 2005 г. за превоз на товари по цялата железопътна мрежа в Република България. Компанията е собственик на речно пристанище и многофункционален терминал, който е единствен като възможности в България и включва трите вида транспорт - Ж.П., авто и воден, свързани с обща газопроводна и продуктопроводна мрежа, със складово стопанство и обслужващи помпено-компресорни станции.

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД разполага със няколко терминала за газ и нефтопродукти в България и Румъния, като част от доставките до тях се извършват по река и море.

Ключовата позиция на компанията за икономиката на региона и страната е безспорна и  затова успешно се наложи на  пазара за алтернативните горива – LPG, CNG, LNG.

В следващите пет години компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД планира сериозни инвестиции и в съществуващите и в предстоящите за изграждане производства, така че те да бъдат щадящи за околната среда. 

„БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД – ЧИСТА ЕНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИЕ!“ 

Мениджмънт

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

…..или как виждаме света през нашите очи……..

Всички, които споделяме тази планета и нейните ресурси, сме обединени в един общ организъм. Ние сме свързани чрез невидимите нишки на живота и затова трябва да се отнасяме с уважение и обич към всичко и всеки. И ако можем да сравним нашия бизнес, приятелите ни, нашите партньори или конкуренти, с човешкото тяло, то Корпоративната социална отговорност е неговата душа.

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД още от своето създаване следва политика на социално ангажирано поведение.  Напълно наясно сме, че ние сме част от обществото и затова сме длъжни да допринесем за неговото развитие. Нашето поколение трябва да остави на следващото, една по-чиста околна среда, по-стабилна икономика и най-вече по-хуманно общество.

Затова БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД подкрепя своите служители с различни социални пакети, осигурявайки им достъп до качествено здравеопазване, различни благотворителни инициативи за семействата им, грижа за техния отдих през почивките на работното място и пълноценно ежедневие. Разполагаме с модерни зали за отмора, фитнес площадки, зали за танци. Целта  е нашите служители да се чувстват комфортно на работното си място и да намират повече приятели в екипа. Духът на съпричастност и емпатия са водещи във взаимоотношенията между работещите в компанията.  Защото сме наясно, че най-голямото богатство на фирмата, са хората.

Друг важен аспект от дейността ни като социално ангажирана компания е  подкрепата на  българското образование. Убедени сме, че ученето през целия живот е важен аспект в индивидуалното и общностно развитие. Стремим се чрез различни наши кампании да насърчаваме подрастващите в тяхното образование. Ние насърчаваме талантливите деца на наши служители, които правят изложби в различните пространства на офисите ни.

Ние знаем, че чистата околна среда е най-важната цел за всяко отговорно дружество. Ето защо БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД предвижда инвестиции от 50 милиона лева за следващите три години за изграждане на производства, така че да сведем до минимум вредните емисии и да покриваме стриктно нормите на екологичното ни законодателство.

Корпоративната социална отговорност е многолика.  Но как се отнасяме към своите партньори в бизнеса, е от решаващо значение за успеха. Ние винаги сме били стабилни, отговорни и точни в работата си. Категорични сме, че професионализмът трябва да е подплатен не само със знания и редица умения, но преди всичко с добро отношение.

Като водеща компания в региона се стремим да подкрепяме местната общност, да бъдем съпричастни с проблемите и тяхното решаване, но най-вече да бъдем желано и обичано място за работа в региона.

 

Виж повече

Политика

Ръководството на Булмаркет ДМ ЕООД, в лицето на Изпълнителния директор, следва стриктно своята политика, която включва:

  • Удовлетворяване нуждите на своите клиенти, които са предпоставка компанията да поддържа стабилен и устойчив ръст на пазара за горива
  • Провеждане на Социална политика - Всеки един служител в компанията Булмаркет ДМ ООД е от съществено значение, за това се стремим да поддържаме високо равнище на работна среда. Един от важните ни приоритети е създаване на оптимални условия за персонала.
  • Спазване изискванията на нормативните актове, оптимално използване и внедряване на приложимите международни стандарти. Непрекъснат контрол за изпълнение на всички задължения, наложени от тези документи
  • С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството на компанията поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системите за управление в Булмаркет ДМ ООД

Виж повече

Сертификати

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД притежава:

  • Сертификат за съответствие на системата за Управление на качеството с международния стандарт ISO 9001-2015. 
Сертификат Сертификат

  

  • Сертификат за пълноправно членство в БРТПП

               

Виж повече

Лицата на Булмаркет

„…….Намери си работа, която ти харесва, и никога няма да ти се налага да работиш.

Така древният мислител и философ Конфуций формулира смисъла от това всеки ден да ставаме от леглото и да се втурваме към вихъра на ежедневните задачи. В тази рубрика ще ви представим онези хора, станали част от компанията Булмаркет ДМ когато тя е прохождала. Онези мъже и жени, които са дали сили, енергия и потенциал на фирмата, станала в последствие техен втори дом. Приютила и дала тласък на техните мечти и кариерно израстване. 

ИВАЙЛО БОНЧЕВ

Едно от най-харизматичните лица на Булмаркет ДМ е Ивайло Бончев, който е  на едва 25 години, когато за първи път пристъпва прага на фирмата.

Г-н Бончев, как се случи, че от родния Балчик се озовахте в Русе?
Всичко стана много случайно и то когато най-малко съм го очаквал. Бях завършил висшето си образование когато собственикът на Булмаркет ДМ г-н Станко Станков ме покани да се присъединя към неговия бизнес. Започнах като заместник-управител на „Газово стопанство“, след години станах негов управител, а днес съм търговски директор. Извървях постепенно всички стъпала на фирмата, докато стигна позицията, която заемам днес.

Каква е тайната на успешната кариера според Вас?
За да гради успешна кариера, човек трябва да е преди всичко лоялен към своя работодател. Не си мислете, че не съм получавал предложения през годините от конкурентни на Булмаркет ДМ фирми. Напротив! Но никога не съм се виждал като част от нечий друг екип. Защото аз бях само на 25 години когато дойдох в компанията и съм наясно, че половината от съзнателния си живот прекарах точно в тази фирма. Изпитвам сантимент към Булмаркет ДМ.  Сред другите качества, които трябва да притежава един добър работник е отговорност и мотивация. Ние сме това, което правим всеки ден, въпреки нашите планове и мечти. Затова винаги трябва да даваме най-доброто от себе си!

В какво се състои Вашата работа?
Ами съвсем общо казано работя на два фронта. От една страна преговарям с наши контрагенти, следя непрекъснато цените на горивата, а от друга - ръководя екип от млади и амбициозни хора, което е страхотно предизвикателство за мен.  Винаги подхождам с разбиране и респект към всеки един колега, независимо дали е просто клиент на фирмата или дългогодишен работник. Най-важното в отношенията и работата си е да бъдеш сериозен, отговорен към това, с което се занимаваш. 

Какво казвате на младите хора, които тепърва започват работа във фирмата?
В нашата фирма няма текучество на кадри, което е сериозен показател, че условията и работната среда са повече от задоволителни. Най-хубавото в Булмаркет ДМ е това, че тук се работи екипно. Ако някой изпитва затруднение или не може да се справи с конкретиката на своите задължения, ние не бързаме да го освободим от работа. Търсим неговите силни страни, неговите по-добри умения и намираме позиция, в която той може да бъде наистина най-добър. Затова тук във фирмата няма да видите сърдити лица, всички се подкрепят и уважават. Аз винаги казвам на своите новопостъпили колеги да бъдат изпълнителни и търпеливи, защото така ще започнат да вървят по стълбицата на успеха. Да си част от „Булмаркет ДМ“ е страхотен шанс, който не бива да се изпуска! 

Говорите наистина със сантимент за фирмата. Още ли сте благодарен на г-н Станков за протегната ръка?
Г-н Станков ми е като втори баща. Спомням си първите дни, когато дойдох в напълно непознатия град Русе, нямах приятели, среда….Не познавах улиците, хората, животът тук. Той беше човекът, който ме въведе в неговата среда, който ми вдъхваше кураж, че ще се справя и скоро наистина Русе се оказа мой дом. Малко по-късно се запознах с бъдещата ми съпруга и то точно в Булмаркет ДМ /смее се/. 

Какво казва синът Ви за Вас?
Че съм най-добрият баща! /отново се смее/ Старая се да бъда колкото се може повече време с него. През почивните дни заедно караме колело, играем футбол, говорим си, споделяме. Няма нищо по-фантастично от това да бъда част от порастването на моя син! Опитвам се чрез личен пример да му покажа, че животът е такъв, какъвто си го направиш. Трябва да си целеустремен, да имаш амбиции и силата да ги осъществиш. Но едновременно с това да бъдеш добър с хората и винаги да ги уважаваш. 

Как разтоварвате от напрежението на ежедневието?
С кросове в парка най-вече. Живея близо до единия парк и почти всяка сутрин тичам за здраве и тонус. Ако имам време обожавам да викам за любимия си футболен „Левски“! 

Най-трудният момент от работата ви през годините?
О, за всички нас от Булмаркет ДМ най-ужасяващият момент си остава трагедията в Хитрино. Това е страшно усещане – да виждаш страданията на хората и да не можеш да си обясниш как точно се е случило….Да те обвинява обществото, а ти да знаеш, че вината изобщо не е само твоя…..Но нека не се връщаме към този момент. Никой никога не е искал това да се случи и всички тъгуваме за пострадалите семейства. 

Най-забавният момент на работа?
Това са т.нар. тим билдинг срещи. Събираме се всички, партнираме си в забавни игри, опознаваме се, сприятеляваме се, решаваме реални проблеми…. Изобщо когато се забавляваме е и както когато работим – даваме всичко от себе си! 

Какво Ви носи удовлетворение?
Целият живот и най-вече успехът! Щом имаме реализирана сделка и компанията е на печалба, значи съм си свършил добре работата. Харесвам работата си и това, което правя всеки ден! 

Виж повече