Кариери

БУЛМАРКЕТ ЕООД е една от 20-те най-големи компании в България и една от водещите в търговията с горива и товарния жп транспорт.

Системата за управление на Булмаркет ДМ ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за следните дейности:

- Пристанищни услуги и претоварни дейности, карго съхранение.

- Вътрешни и международни железопътни превози и маневрена дейност.

- Вътрешен и международен автомобилен транспорт.

-Търговия с горива, сурови масла, газ и фуражи.

 • Проект за набиране на специалисти

  Поради разрастване на производствата във всички направления на групата, Булмаркет стартира проект за набиране на специалисти от средните и висши училища, които са се обучавали в следните професии:

  Виж повече

  Проект за набиране на специалисти

  - инженер-електроник;
  - инженер-технолог химическа промишленост;
  - кранисти; техник-механик подвижна техника;
  - заварчици;
  - оператор парни котли; огняри; помпиер;
  - електромонтьори;
  - техник промишлена електроника; машинни оператори,
  - техник газова техника;
  - шлосер-монтьор; механошлосер;
  - моряк, боцман, механик кораб;
  - локомотивни машинисти, началник влак, помощник машинисти, маневрен стрелочник.
  - шофьори , мотокаристи, челни товарачи; 

  Какво Ви трябва за да участвате в този проект:

  • В момента да започвате да учите или сте в процес на обучение ;
  • Вече да имате завършено висше или средно специално образование;
  • Желание да промените своя стандарт и да се развивате в своята професия;
  • Желание да станете самостоятелен веднага след завършване на образованието си.
  • Да имате гарантиран доход и възможност за развитие.

  Ако желаете повече информация за професиите, които предлагаме като реализация - изпратете запитване или CV на имейл: hr@bulmarket.bg

  Кандидатствай за тази обява

 • МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПЪЛНАЧ ЗА СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОПАН-БУТАН ГРАД БЯЛА

  Основни функции и задачи: - Извършва товаро-разтоварни дейности на авто и жп цистерни; - Извършва други задължения, свързани с длъжността; - Спазване мерките за безопасност; - Работа на смени по график; Изисквания: - Средно образование; - Опит на подобна позиция – счита се за предимство; Компанията предлага: - Трудов договор; - Фирмено обучение; - Редовно изплащане на трудовите възнаграждения. - Социален пакет. ФИРМАТА ПОЕМА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ И ОТ ДРУГИ БЛИЗКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

  Виж повече

  МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ПЪЛНАЧ ЗА СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОПАН-БУТАН ГРАД БЯЛА

  Основни функции и задачи:
  - Извършва товаро-разтоварни дейности на авто и жп цистерни;
  - Извършва други задължения, свързани с длъжността;
  - Спазване мерките за безопасност;
  - Работа на смени по график;

  Изисквания:
  - Средно образование;
  - Опит на подобна позиция – счита се за предимство;

  Компанията предлага:
  - Трудов договор;
  - Фирмено обучение;
  - Редовно изплащане на трудовите възнаграждения.
  - Социален пакет.
  ФИРМАТА ПОЕМА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ И ОТ ДРУГИ БЛИЗКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

  Кандидатствай за тази обява

 • Оператор маслодобивно производство за град Русе

  Основни функции и задължения: • Познава и прилага правилата за експлоатация на инсталацията; • Контрол и наблюдение на технологичния процес; • Контролира качеството на настройване и пренастройване на оборудването в съответствие с технологията на производството; • Поддържа в изправно състояние машините, апаратите и съоръженията в съответствие с технологични изисквания; • Проследява натоварването на оборудването и участва в извършване на текущи ремонтни работи. • Участва в дейности по постоянен контрол за правилната експлоатация на машините, съоръженията и тяхната обезпеченост и безопасност при работа. Изисквания: • Средно образование; • Професионален опит в подобно производство - ще се счита за предимство; • Възможност за работа на смени ; • Умения за работа в екип; • Отговорност, инициативност и последователност при изпълнение на задълженията. Компанията предлага: Предварително обучение , с цел запознаване и по-лесно навлизане в процеса на работата! • Трудов договор; • Допълнително (бонусно) възнаграждение, обвързано с производствени параметри и резултати; - Безплатен транспорт; • Работа в млад и динамичен екип.

  Виж повече

  Оператор маслодобивно производство за град Русе

  Основни функции и задължения:
  • Познава и прилага правилата за експлоатация на инсталацията;
  • Контрол и наблюдение на технологичния процес;
  • Контролира качеството на настройване и пренастройване на оборудването в съответствие с технологията на производството;
  • Поддържа в изправно състояние машините, апаратите и съоръженията в съответствие с технологични изисквания;
  • Проследява натоварването на оборудването и участва в извършване на текущи ремонтни работи.
  • Участва в дейности по постоянен контрол за правилната експлоатация на машините, съоръженията и тяхната обезпеченост и безопасност при работа.

  Изисквания:
  • Средно образование;
  • Професионален опит в подобно производство - ще се счита за предимство;
  • Възможност за работа на смени ;
  • Умения за работа в екип;
  • Отговорност, инициативност и последователност при изпълнение на задълженията.

  Компанията предлага:
  Предварително обучение, с цел запознаване и по-лесно навлизане в процеса на работата!
  • Трудов договор;
  • Допълнително (бонусно) възнаграждение, обвързано с производствени параметри и резултати;
  • Безплатен транспорт;
  • Работа в млад и динамичен екип.

  Кандидатствай за тази обява

 • КРАНИСТ/КА ЗА ГРАД РУСЕ

  Основни функции и задължения: • Извършва товаро-разтоварни дейности на насипни товари / зърно и други/ с мостови кран ; Изисквания: • Средно образование; ДА ПРИТЕЖАВА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОСТОВИ КРАН • Умения за работа в екип; • Отговорност, инициативност и последователност при изпълнение на задълженията. Компанията предлага: • Трудов договор; • Безплатен транспорт; • Бонуси и допълнителни възнаграждения;

  Виж повече

  КРАНИСТ/КА ЗА ГРАД РУСЕ

  Основни функции и задължения:
  • Извършва товаро-разтоварни дейности на насипни товари (зърно и други) с мостови кран ;

  Изисквания:
  • Средно образование;
  ДА ПРИТЕЖАВА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОСТОВИ КРАН
  • Умения за работа в екип;
  • Отговорност, инициативност и последователност при изпълнение на задълженията.

  Компанията предлага:
  • Трудов договор;
  • Безплатен транспорт;
  • Бонуси и допълнителни възнаграждения;

  Кандидатствай за тази обява

 • СПЕЦИАЛИСТ МИТНИЧЕСКА И АКЦИЗНА ДЕЙНОСТ

  Основни функции и задължения: - Изготвяне на акцизни декларации и други документи , свързани с акцизното законодателство. - Изготвяне на митнически документи . - Работа с програмни продукти на НАП и Агенция Митници. - Изготвяне на справки и отчети , свързани с дейността на отдела. - Използване на информационната система на Интегрираната тарифа на Европейските общности TARIC. Изисквания за заемане на длъжността: • Висше образование ; • Познание за Европейското и българското митническо законодателство. • Писмен и говорим английски език - минимум ниво В1. • Добри комуникативни и организационни умения; • Умения за работа в екип; Компанията предлага: • Трудов договор; • Фирмено обучение; • Допълнителни бонуси и социален пакет.

  Виж повече

  СПЕЦИАЛИСТ МИТНИЧЕСКА И АКЦИЗНА ДЕЙНОСТ

   Основни функции и задължения:
  - Изготвяне на акцизни декларации и други документи , свързани с акцизното законодателство.
  - Изготвяне на митнически документи .
  - Работа с програмни продукти на НАП и Агенция Митници.
  - Изготвяне на справки и отчети , свързани с дейността на отдела.
  - Използване на информационната система на Интегрираната тарифа на Европейските общности TARIC.

  Изисквания за заемане на длъжността:
  • Висше образование ;
  • Познание за Европейското и българското митническо законодателство.
  • Писмен и говорим английски език - минимум ниво В1.
  • Добри комуникативни и организационни умения;
  • Умения за работа в екип;

  Компанията предлага:
  • Трудов договор;
  • Фирмено обучение;
  • Допълнителни бонуси и социален пакет.

  Кандидатствай за тази обява

 • НАЧАЛНИК ДАНЪЧЕН СКЛАД

  Основни функции и задачи: - Води установената първична отчетност по приемане, съхраняване и предаване на стоково-материалните ценности; - Поддържа актуална оперативна отчетна документация за складовите наличности в съответствие със ЗАДС, ППЗАДС като своевременно попълва в програма за водене на материалната отчетност на акцизни стоки в данъчен склад; - Следи за правилното и вярно попълване на всички изходящи и входящи документи, които се изискват,съгласно ЗАДС и ППЗАДС като: Електронни административни документи, АДД, КИАДД, ДИАДД и всички приложения към АДД, както и за всички първични счетоводни документи – експедиционни, кантарни бележки, складови разписки и др. Изисквания: - Висше или средно икономическо образование - Владеене на чужд език /английски/ - Много добро владеене на Еxcel и Word - Опит на подобна позиция – мин. – 1 година Компанията предлага: - Трудов договор; - Безплатен транспорт; - Ваучери за храна..

  Виж повече

  НАЧАЛНИК ДАНЪЧЕН СКЛАД

  Основни функции и задачи:
  - Води установената първична отчетност по приемане, съхраняване и предаване на стоково-материалните ценности;
  - Поддържа актуална оперативна отчетна документация за складовите наличности в съответствие със ЗАДС, ППЗАДС като своевременно попълва в програма за водене на материалната отчетност на акцизни стоки в данъчен склад;
  - Следи за правилното и вярно попълване на всички изходящи и входящи документи, които се изискват,съгласно ЗАДС и ППЗАДС като: Електронни административни документи, АДД, КИАДД, ДИАДД и всички приложения към АДД, както и за всички първични счетоводни документи – експедиционни, кантарни бележки, складови разписки и др.

  Изисквания:
  - Висше или средно икономическо образование;
  - Владеене на чужд език (английски); 
  - Много добро владеене на Еxcel и Word;
  - Опит на подобна позиция – мин. – 1 година;

  Компанията предлага:
  - Трудов договор;
  - Безплатен транспорт;
  - Ваучери за храна.

  Кандидатствай за тази обява

 • СПЕЦИАЛИСТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  ОБЯВАТА НЕ Е АКТИВНА Основни функции и задължения: - Организация, планиране и реализация на събития пресконференции, презентации, кампании, конкурси и участия в изложения на компанията,; - Активна комуникация с медии, журналисти, автори, редактори, сътрудници, рекламни агенции, клиенти и партньори; - Отразяване дейността на дружеството и осъществяване на връзки с обществеността. - Планиране ATL- рекламните кампании на компанията; - Пряко участие в проучването и анализирането на пазарния сегмент и определяне пазарните възможности за позициониране на бранда, съвместно със специалист "Маркетинг"; - Създава и поддържа комуникация в социалните мрежи в унисон с корпоративната политика на компанията; - Поддържа корпоративния сайт с актуална информация. Изисквания към кандидатите: - Висше образование – Връзки с обществеността, Медии, Маркетинг и реклама или друга специалност в сферата на комуникациите; - Отлични комуникативни и презентационни умения; - Перфектно владеене на български книжовен език и правопис; - Свободно ползване на английски език – минимум ниво В1; - Отлична компютърна грамотност и работа с Word, Internet, Microsoft PowerPoint, Excel,; - Опит в организирането и провеждането на рекламни кампании и кризисен PR – ще е предимство; - Инициативност, лоялност, отговорност и организираност; - Умение за работа в екип; - Свидетелство за управление на МПС - активен шофьор. Компанията предлага: - Трудов договор; - Възможност за професионално и финансово израстване; - Социален пакет; - Отлична работна атмосфера. За да кандидатствате за тази позиция, изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо. Кандидатурите, придружени с кратък текст по тема „ Как да намеря най-добрата компания за мен “ ще се разглеждат с предимство.

  Виж повече

  СПЕЦИАЛИСТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  ОБЯВАТА НЕ Е АКТИВНА
  Основни функции и задължения:
  - Организация, планиране и реализация на събития пресконференции, презентации, кампании, конкурси и участия в изложения на компанията,;
  - Активна комуникация с медии, журналисти, автори, редактори, сътрудници, рекламни агенции, клиенти и партньори;
  - Отразяване дейността на дружеството и осъществяване на връзки с обществеността.
  - Планиране ATL- рекламните кампании на компанията;
  - Пряко участие в проучването и анализирането на пазарния сегмент и определяне пазарните възможности за позициониране на бранда, съвместно със специалист "Маркетинг";
  - Създава и поддържа комуникация в социалните мрежи в унисон с корпоративната политика на компанията;
  - Поддържа корпоративния сайт с актуална информация.

  Изисквания към кандидатите:
  - Висше образование – Връзки с обществеността, Медии, Маркетинг и реклама или друга специалност в сферата на комуникациите;
  - Отлични комуникативни и презентационни умения;
  - Перфектно владеене на български книжовен език и правопис;
  - Свободно ползване на английски език – минимум ниво В1;
  - Отлична компютърна грамотност и работа с Word, Internet, Microsoft PowerPoint, Excel,;
  - Опит в организирането и провеждането на рекламни кампании и кризисен PR – ще е предимство;
  - Инициативност, лоялност, отговорност и организираност;
  - Умение за работа в екип;
  - Свидетелство за управление на МПС - активен шофьор.

  Компанията предлага:
  - Трудов договор;
  - Възможност за професионално и финансово израстване;
  - Социален пакет;
  - Отлична работна атмосфера.

  За да кандидатствате за тази позиция, изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо. Кандидатурите, придружени с кратък текст по тема „ Как да намеря най-добрата компания за мен “ ще се разглеждат с предимство.

  Кандидатствай за тази обява