BP

Енергията, която произвеждаме, служи за задвижване на икономическия растеж и измъкване на хората от бедността.

 

Енергията, която произвеждаме, служи за задвижване на икономическия растеж и измъкване на хората от бедността. Начинът, по който се доставят топлина, светлина и мобилност, се променя. Целта ни е да закрепим нашия бизнес в тези променящи се модели на търсене, а не в търсенето на доставки. Реално допринасяме за амбицията на света за нисковъглеродно бъдеще.

Ние работим в 70 страни по света. Намираме и произвеждаме нефт и газ на сушата и в морето. Ние движим енергията по цялото земно кълбо. Произвеждаме и предлагаме на пазара горива и суровини, използвани в хиляди ежедневни продукти, от мобилни телефони до опаковки за храни.

Изпрати запитване