Total

Тотал е в България от 2007 г., чрез фирма АС 24 България, създадена да популяризира карта за горива АС 24

Тотал е в България от 2007 г., чрез фирма АС 24 България, създадена да популяризира карта за горива АС 24, специално предназначена за международни транспортни фирми.

През 2008 г., създадохме Тотал България ЕООД, за да развием дистрибуцията на масла в България. От тогава марките Total и Elf завоюваха популярност и са отлично разпознаваеми в страната не само от собствениците на автомобили, мотоциклети, камиони, булдозери и трактори, но също и в индустрията – от металообработващата до текстилната и от добивната до хранителната промишленост.

Тотал, в партньорство с Репсол и ОМВ, има издадено разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух” в дълбоководната част на Черно море от месец юли 2012 г. .

Тотал E&П България е оператор на Блока от месец април 2014 г. и отговаря за прокарването на проучвателните сондажи. В този проект Тотал прилага своя световно признат опит в дълбоководните морски технологии, управлението на проекти и разработването на находища и своите най-високи стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда.

Тотал E&П България откри своя офис в София през 2014 г. Оттогава се стреми да изгражда и поддържа отношения, основаващи се на доверие, с всички заинтересовани страни, включително правителството, неправителствените организации, бизнеса и академичната общност.

Изпрати запитване