Цени

Последно обновени: 04.04.2020

1. Газ пропан бутан
База мярка базова цена акциз данъчна основа ДДС 20% крайна цена
Бяла лв/тон 540.00 340.00 880.00 176.00 1,056.00
Пловдив лв/тон 555.00 340.00 895.00 179.00 1,074.00
2. Гориво за дизелови двигатели / Гориво за извънпътна техника и трактори
База мярка базова цена акциз данъчна основа ДДС 20% крайна цена
Бяла лв/1000л 594.00 646.00 1,240.00 248.00 1,488.00
3. Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел
База мярка базова цена акциз данъчна основа ДДС 20% крайна цена
Бяла лв/1000л 647.00 646.00 1,293.00 258.60 1,551.60