Цени

Последно обновени: 30.10.2020

1. Газ пропан бутан
База мярка базова цена акциз данъчна основа ДДС 20% крайна цена
Бяла лв/тон 900.00 340.00 1,240.00 248.00 1,488.00
Пловдив лв/тон 910.00 340.00 1,250.00 250.00 1,500.00
2. Гориво за дизелови двигатели / Гориво за извънпътна техника и трактори
База мярка базова цена акциз данъчна основа ДДС 20% крайна цена
Бяла лв/1000л 606.00 646.00 1,252.00 250.40 1,502.40
Русе - Тегра лв/1000л 606.00 646.00 1,252.00 250.40 1,502.40
3. Гориво за дизелови двигатели с 6% биодизел
База мярка базова цена акциз данъчна основа ДДС 20% крайна цена
Бяла лв/1000л 667.00 646.00 1,313.00 262.60 1,575.60
Русе - Тегра лв/1000л 667.00 646.00 1,313.00 262.60 1,575.60

История на цените