Търговия с горива

Един от основните бизнеси на компанията е търговията с газ пропан-бутан (LPG), който развиваме от 1997 година.

Един от първите и основни бизнеси на БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е търговията с газ пропан-бутан (LPG), който развиваме от 1997 година. Постепенно компанията се утвърди като един от лидерите на пазара в България и региона. Създадохме добър имидж на желан и коректен партньор в бранша и сме с доказан авторитет като надежден доставчик. Годишно търгуваме с количества   от около 150 000 тона LPG, които реализираме основно в България, Румъния, Македония, Гърция и Сърбия. Доставките ни се осъществяват главно от Русия, Казахстан и Румъния.

Активите на фирмата в този бизнес включват четири собствени терминала за обработка на LPG намиращи се в България и Румъния, над 150 жп и автоцистерни (собствени и под наем).

Терминали в Румъния: 
Стратегически за нас, от гледна точка на местоположението си, е терминалът ни за LPG в Галац (Румъния). Разположен е на площ от 14 400 м² с подход на руски (широки) и европейски жп линии (тесни), с кейово място на река Дунав, където могат да се приемат танкери с газене до 8 метра.

Терминалът за LPG разполага с вместимости от 1000 м³ и има възможност за едновременна обработка на 10 руски и 10 европейски цистерни. Дневен капацитет за обработка 1000 тона LPG. Намира се в свободна икономическа зона при специален  митнически режим, удобен за внос от трети страни.

Терминалът в Гюргево (Румъния) е разположен на площ от 30 000 м², с вместимости 2200 м³. Възможностите на терминала включват едновременното обработване на 5 жп и две автоцистерни. Дневен капацитет – 500 тона LPG.

Терминали в България:
БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е собственик на терминал за обработка и съхранение на дизелово гориво и LPG в гр. Бяла (Русенско). Базата е разположена на площ от 25 000 м² и е с вместимости за дизел 8300 м³ и за газ пропан-бутан – 850 м³. Базата е регистрирана като данъчен и лицензиран склад за съхранение на военновременни запаси, съгласно европейското законодателство. Съоръжението разполага с възможности за обработка на жп и автоцистерни с капацитет от 200 тона LPG  и 300 тона дизелово гориво на денонощие.

Компанията разполага с терминал за обработка и съхранение на газ пропан-бутан в гр. Пловдив. Базата e с вместимости 400 м³ (4 х 100 м³), с възможност за едновременно разтоварване на  2 жп цистерни, естакада за товарене на 2 автоцистерни, електронни автомобилни и железопътни везни с дневен капацитет – 200 тона.

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД търгува и с цялата гама течни горива и пътни битуми с произход "Нефтохим"-Бургас, "Ромпетрол"-Румъния, “Хеленик Петролиум“ - Гърция, “Нис“ - Сърбия, „МОЛ“ - Унгария. Наши основни клиенти са водещи пътно-строителни, транспортни и земеделски фирми. Доставчици сме на компании като ЕКО България, НИС Петрол, Петрол АД, Литекс, Аурубис България. 

Изпрати запитване