A+ A A-

Базисни цени на едро

Базисни цени валидни от 7:00 часа на 16.11.2017 год.

 

1. Газ пропан бутан
База мярка цена лв акциз данъчна основа ДДС 20% базисна цена
Русе 1000 кг 1057.00 340.00 1397.00 279.40 1676.40
Бяла 1000 кг 1057.00 340.00 1397.00 279.40 1676.40
Пловдив 1000 кг 1112.00 340.00 1452.00 290.40 1742.40
София 1000 кг 1112.00 340.00 1452.00 290.40 1742.40
Кюстендил 1000 кг 1112.00 340.00 1452.00 290.40 1742.40

 

2. Дизелово гориво Е5 10ppm
База мярка цена лв акциз данъчна основа ДДС 20% базисна цена
Бяла 1000 л 910.00 646.00 1556.00 311.20 1867.20
Дизелово гориво Б6 10ppm
База мярка цена лв акциз данъчна основа ДДС 20% базисна цена
Бяла 1000 л 960.00 646.00 1606.00 321.20 1927.20

 

4. Биодизел тип Б100
База мярка цена лв акциз данъчна основа ДДС 20% базисна цена
Сливо поле 1000 кг 2014.51 645.00 2659.51 531.90 3191.41

 

„Булмаркет ДМ” ООД е частна компания, създадена през1996 г. В продължение на 20 години фирмата се утвърди, като лидер в бизнеса с газ пропан-бутан (LPG) в България и региона. От 2006 г. ние преструктурирахме бизнеса си, с цел оптимизиране на приходите и увеличаване на износа за съседните страни - Сърбия, Македония, Косово, Румъния и Албания. Месечно търгуваме с количества между 9 000 и 14 000 тона LPG. Доставките ни са основно от Русия, Украйна, Казахстан, Румъния и др.

Активите на фирмата в този бизнес включват шест собствени терминала за газ и нефтопродукти в България и Румъния, 150 ЖП-цистерни и автоцистерни (собствени и под наем) за газ, както и кораб-газовоз „POLARIS” за LPGс вместимост 3300 м3 и неограничен район на плаване.    

         Стратегически от гледна точка на местоположение е терминалът в гр.Галац, Румъния, разположен на границите с Украйна и Молдова, на площ около 14 400 кв.м, с подход на руски ЖП линии (широки) и европейски ЖП линии (тесни), с кейово място на р. Дунав, където могат да се приемат морки кораби с газене до 8м и речни кораби. Терминалът за LPGразполага със складови вместимости и дава възможност за едновременна обработка на 4 руски и 4 европейски цистерни с капацитет за обработка 700 т/ден LPG.Има възможност за разширение, включително и за обработка на други продукти. Намира се в Свободна икономическа зона при специален  митнически режим, удобен за внос от трети страни.

          През 2014 беше въведен в експлоатация втoри терминал за LPGв Румъния, намиращ се в Гюргево. Вместимостите за пропан-бутан в базата ще са 2200 куб.м, с възможност за обработка на 1000 тона  за денонощие. 

Забележка:
Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

Базисни цени на едро

Базисни цени валидни от 7:00 часа на 16.11.2017 год.

 

1. Газ пропан бутан
База мярка цена лв акциз данъчна основа ДДС 20% базисна цена
Русе 1000 кг 1057.00 340.00 1397.00 279.40 1676.40
Бяла 1000 кг 1057.00 340.00 1397.00 279.40 1676.40
Пловдив 1000 кг 1112.00 340.00 1452.00 290.40 1742.40
София 1000 кг 1112.00 340.00 1452.00 290.40 1742.40
Кюстендил 1000 кг 1112.00 340.00 1452.00 290.40 1742.40

 

2. Дизелово гориво Е5 10ppm
База мярка цена лв акциз данъчна основа ДДС 20% базисна цена
Бяла 1000 л 910.00 646.00 1556.00 311.20 1867.20
Дизелово гориво Б6 10ppm
База мярка цена лв акциз данъчна основа ДДС 20% базисна цена
Бяла 1000 л 960.00 646.00 1606.00 321.20 1927.20

 

4. Биодизел тип Б100
База мярка цена лв акциз данъчна основа ДДС 20% базисна цена
Сливо поле 1000 кг 2014.51 645.00 2659.51 531.90 3191.41

 

„Булмаркет ДМ” ООД е частна компания, създадена през1996 г. В продължение на 20 години фирмата се утвърди, като лидер в бизнеса с газ пропан-бутан (LPG) в България и региона. От 2006 г. ние преструктурирахме бизнеса си, с цел оптимизиране на приходите и увеличаване на износа за съседните страни - Сърбия, Македония, Косово, Румъния и Албания. Месечно търгуваме с количества между 9 000 и 14 000 тона LPG. Доставките ни са основно от Русия, Украйна, Казахстан, Румъния и др.

Активите на фирмата в този бизнес включват шест собствени терминала за газ и нефтопродукти в България и Румъния, 150 ЖП-цистерни и автоцистерни (собствени и под наем) за газ, както и кораб-газовоз „POLARIS” за LPGс вместимост 3300 м3 и неограничен район на плаване.    

         Стратегически от гледна точка на местоположение е терминалът в гр.Галац, Румъния, разположен на границите с Украйна и Молдова, на площ около 14 400 кв.м, с подход на руски ЖП линии (широки) и европейски ЖП линии (тесни), с кейово място на р. Дунав, където могат да се приемат морки кораби с газене до 8м и речни кораби. Терминалът за LPGразполага със складови вместимости и дава възможност за едновременна обработка на 4 руски и 4 европейски цистерни с капацитет за обработка 700 т/ден LPG.Има възможност за разширение, включително и за обработка на други продукти. Намира се в Свободна икономическа зона при специален  митнически режим, удобен за внос от трети страни.

          През 2014 беше въведен в експлоатация втoри терминал за LPGв Румъния, намиращ се в Гюргево. Вместимостите за пропан-бутан в базата ще са 2200 куб.м, с възможност за обработка на 1000 тона  за денонощие. 

Забележка:
Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.

Copyright © 2012 Bulmarket.bg | Web & Graphic Design - SAVOV.bg

Вход за администрация