A+ A A-

Пристанищни услуги

Таблица №1 за основните претоварни работи в сила от 01.01.2012 година
№ по ред КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТОВАРИТЕ Претоварни операции - цена в евро за 1 тон.
кораб - кораб
кораб - вагон
кораб - автомобил
или обратно
вагон - вагон
вагон - автомобил
автомоб.- автомоб.
или обратно
кораб-склад
склад-кораб
склад-склад
склад-вагон
склад-автомобил
вагон-склад
автомоб.-склад
1 2 3 4 5
  I . Насипни товари :      
1 Инертни материали 1.20 0.95 9.65
2 Въглища 1.35 1.30 0.65
3 Руди; концентрати 1.72 1.60 0.65
4 Дървесен чипс 2.50 2.00  
5 Кокс 1.70 1.45  
6 Зърнени храни и фуражи:      
  - царевица; пшеница; ечемик; соя 1.90 1.80 0.95
  - слънчоглед; овес; рапица;шрот 2.10 1.85 1.20
7 Други насипни товари 2.20 2.00 1.00
  II . Опаковани и неопаковани товари,
с тежина на товарната единица
     
8 От 10 001 - 20 000 кг. 2.50 1.90 1.60
9 От   5 001 - 10 000 кг. 2.80 2.20 1.75
10 От     1 501 - 5 000 кг. 2.90 2.30 1.85
11 От        501 - 1 500 кг. 4.50 3.90 2.65
12 От           201 - 500 кг. 5.00 4.30 2.75
13 От             71 - 200 кг. 7.20 6.30 4.00
14 От               21 - 70 кг. 8.20 7.20 5.00
15 До 20 кг. 10.35 9.50 5.90

 

Информация за клиенти, относно управлението на дейностите с отпадъци в ПОРТ Булмаркет

Забележка: (1) При извършване на претоварне дейност по вариант"кораб/вагон-автомобил- с извозване в закрит склад" и обратно, в случаите когато се ползва пристанищна техника на пристанището, се заплаща цената по Таблица 1, колона 3 завишета на тон с 0.35 евро
(2) При договаряне с клиента пристанището осигурява товарни автомобили за извозване на товари ( включително и наливни) до склад и за експедиция от пристанището до посочен клиент в страната. Цените за транспорта са предмет на допълнително договаряне.
(3) При обработка по индиректен вариант "кораб/вагон; автомобил с извозване в открит тилов склад" с използване на пристанищна техника се заплаща цената по Таблица 1, колона 4 , завишена с 0,35 евро/тон, за съответния вид товар.
- претоварната операция при експедиция на товара се заплаща по цената в Таблица 1, колона 5 за съответния вид товар.
(4) При използване на пристанищна техника за: 1. извозване на товари от челен в тилов склад;
2. стифиране на товари в тилов склад;
3. Директна обработка на товари с технологично стъпване на склад се заплаща по 0,35 евро/тон.
 

Пристанищни услуги

Таблица №1 за основните претоварни работи в сила от 01.01.2012 година
№ по ред КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТОВАРИТЕ Претоварни операции - цена в евро за 1 тон.
кораб - кораб
кораб - вагон
кораб - автомобил
или обратно
вагон - вагон
вагон - автомобил
автомоб.- автомоб.
или обратно
кораб-склад
склад-кораб
склад-склад
склад-вагон
склад-автомобил
вагон-склад
автомоб.-склад
1 2 3 4 5
  I . Насипни товари :      
1 Инертни материали 1.20 0.95 9.65
2 Въглища 1.35 1.30 0.65
3 Руди; концентрати 1.72 1.60 0.65
4 Дървесен чипс 2.50 2.00  
5 Кокс 1.70 1.45  
6 Зърнени храни и фуражи:      
  - царевица; пшеница; ечемик; соя 1.90 1.80 0.95
  - слънчоглед; овес; рапица;шрот 2.10 1.85 1.20
7 Други насипни товари 2.20 2.00 1.00
  II . Опаковани и неопаковани товари,
с тежина на товарната единица
     
8 От 10 001 - 20 000 кг. 2.50 1.90 1.60
9 От   5 001 - 10 000 кг. 2.80 2.20 1.75
10 От     1 501 - 5 000 кг. 2.90 2.30 1.85
11 От        501 - 1 500 кг. 4.50 3.90 2.65
12 От           201 - 500 кг. 5.00 4.30 2.75
13 От             71 - 200 кг. 7.20 6.30 4.00
14 От               21 - 70 кг. 8.20 7.20 5.00
15 До 20 кг. 10.35 9.50 5.90

 

Информация за клиенти, относно управлението на дейностите с отпадъци в ПОРТ Булмаркет

Забележка: (1) При извършване на претоварне дейност по вариант"кораб/вагон-автомобил- с извозване в закрит склад" и обратно, в случаите когато се ползва пристанищна техника на пристанището, се заплаща цената по Таблица 1, колона 3 завишета на тон с 0.35 евро
(2) При договаряне с клиента пристанището осигурява товарни автомобили за извозване на товари ( включително и наливни) до склад и за експедиция от пристанището до посочен клиент в страната. Цените за транспорта са предмет на допълнително договаряне.
(3) При обработка по индиректен вариант "кораб/вагон; автомобил с извозване в открит тилов склад" с използване на пристанищна техника се заплаща цената по Таблица 1, колона 4 , завишена с 0,35 евро/тон, за съответния вид товар.
- претоварната операция при експедиция на товара се заплаща по цената в Таблица 1, колона 5 за съответния вид товар.
(4) При използване на пристанищна техника за: 1. извозване на товари от челен в тилов склад;
2. стифиране на товари в тилов склад;
3. Директна обработка на товари с технологично стъпване на склад се заплаща по 0,35 евро/тон.
 

Copyright © 2012 Bulmarket.bg | Web & Graphic Design - SAVOV.bg

Вход за администрация