Услуги

Политиката на дружеството е непрекъснато да се усъвършенства бизнес културата за стабилно партньорство в пазарните условия, постоянно да се управляват аспектите на околната среда, рисковете за здравето и безопасността при работа и да се подобряват резултатите в тези области.

Цени

 

Информация за Базисни цени на едро, валидни за даден период.

Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат или добавят договорените отстъпки/премии за закупени количества.

 

Виж повече

За нас

„БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД – ЧИСТА ЕНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИЕ!“

 Компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е създадена през 1996 година в Русе като основният бизнес е свързан с  доставката, производството, съхранението и търговията на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход.

Новини