За нас

„БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД – ЧИСТА ЕНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИЕ!“

 Компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е създадена през 1996 година в Русе като основният бизнес е свързан с  доставката, производството, съхранението и търговията на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход. В началото фирмата стартира с няколко души персонал, а днес дъщерните предприятия са петнадесет и с над 1000 служители. Като търговец на едро на горива БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД бързо се нарежда сред първите 100 водещи компании в България. Развива се активно не само на местния пазар, но и в Румъния, Сърбия, Македония и страните от ЕС, като заема все по-значителен дял на пазара. "Булмаркет ДМ" ООД е първият частен железопътен превозвач в България. Притежава лиценз за извършване на железопътен транспорт от 21 октомври 2005 г. за превоз на товари по цялата железопътна мрежа в Република България. Компанията е собственик на речно пристанище и многофункционален терминал, който е единствен като възможности в България и включва трите вида транспорт - Ж.П., авто и воден, свързани с обща газопроводна и продуктопроводна мрежа, със складово стопанство и обслужващи помпено-компресорни станции.

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД разполага със няколко терминала за газ и нефтопродукти в България и Румъния, като част от доставките до тях се извършват по река и море.

Ключовата позиция на компанията за икономиката на региона и страната е безспорна и  затова успешно се наложи на  пазара за алтернативните горива – LPG, CNG, LNG.

В следващите пет години компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД планира сериозни инвестиции и в съществуващите и в предстоящите за изграждане производства, така че те да бъдат щадящи за околната среда. 

„БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД – ЧИСТА ЕНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИЕ!“ 

Мениджмънт

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

…..или как виждаме света през нашите очи……..

Всички, които споделяме тази планета и нейните ресурси, сме обединени в един общ организъм. Ние сме свързани чрез невидимите нишки на живота и затова трябва да се отнасяме с уважение и обич към всичко и всеки. И ако можем да сравним нашия бизнес, приятелите ни, нашите партньори или конкуренти, с човешкото тяло, то Корпоративната социална отговорност е неговата душа.

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД още от своето създаване следва политика на социално ангажирано поведение.  Напълно наясно сме, че ние сме част от обществото и затова сме длъжни да допринесем за неговото развитие. Нашето поколение трябва да остави на следващото, една по-чиста околна среда, по-стабилна икономика и най-вече по-хуманно общество.

Затова БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД подкрепя своите служители с различни социални пакети, осигурявайки им достъп до качествено здравеопазване, различни благотворителни инициативи за семействата им, грижа за техния отдих през почивките на работното място и пълноценно ежедневие. Разполагаме с модерни зали за отмора, фитнес площадки, зали за танци. Целта  е нашите служители да се чувстват комфортно на работното си място и да намират повече приятели в екипа. Духът на съпричастност и емпатия са водещи във взаимоотношенията между работещите в компанията.  Защото сме наясно, че най-голямото богатство на фирмата, са хората.

Друг важен аспект от дейността ни като социално ангажирана компания е  подкрепата на  българското образование. Убедени сме, че ученето през целия живот е важен аспект в индивидуалното и общностно развитие. Стремим се чрез различни наши кампании да насърчаваме подрастващите в тяхното образование. Ние насърчаваме талантливите деца на наши служители, които правят изложби в различните пространства на офисите ни.

Ние знаем, че чистата околна среда е най-важната цел за всяко отговорно дружество. Ето защо БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД предвижда инвестиции от 50 милиона лева за следващите три години за изграждане на производства, така че да сведем до минимум вредните емисии и да покриваме стриктно нормите на екологичното ни законодателство.

Корпоративната социална отговорност е многолика.  Но как се отнасяме към своите партньори в бизнеса, е от решаващо значение за успеха. Ние винаги сме били стабилни, отговорни и точни в работата си. Категорични сме, че професионализмът трябва да е подплатен не само със знания и редица умения, но преди всичко с добро отношение.

Като водеща компания в региона се стремим да подкрепяме местната общност, да бъдем съпричастни с проблемите и тяхното решаване, но най-вече да бъдем желано и обичано място за работа в региона.

 

Виж повече

Политика

Ръководството на Булмаркет ДМ ЕООД, в лицето на Изпълнителния директор, следва стриктно своята политика, която включва:

  • Удовлетворяване нуждите на своите клиенти, които са предпоставка компанията да поддържа стабилен и устойчив ръст на пазара за горива
  • Провеждане на Социална политика - Всеки един служител в компанията Булмаркет ДМ ООД е от съществено значение, за това се стремим да поддържаме високо равнище на работна среда. Един от важните ни приоритети е създаване на оптимални условия за персонала.
  • Спазване изискванията на нормативните актове, оптимално използване и внедряване на приложимите международни стандарти. Непрекъснат контрол за изпълнение на всички задължения, наложени от тези документи
  • С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството на компанията поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системите за управление в Булмаркет ДМ ООД

Виж повече

Сертификати

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД притежава:

  • Сертификат за съответствие на системата за Управление на качеството с международния стандарт ISO 9001-2015. 
Сертификат Сертификат

  

  • Сертификат за пълноправно членство в БРТПП

               

Виж повече