Кариери

БУЛМАРКЕТ ЕООД е една от 20-те най-големи компании в България и една от водещите в търговията с горива и товарния жп транспорт.

Системата за управление на Булмаркет ДМ ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за следните дейности:

- Пристанищни услуги и претоварни дейности, карго съхранение.

- Вътрешни и международни железопътни превози и маневрена дейност.

- Вътрешен и международен автомобилен транспорт.

-Търговия с горива, сурови масла, газ и фуражи.

 • ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО

  За производствената площадка намираща се в гр. Сливо поле, търсим да назначим ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО, който да контролира изпълнението на технологичните процеси и операции, в съответствие с изискванията на производството и възможностите на инсталираната техника и оборудване.

  Виж повече

  ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

  • Следиш и контролираш спазването на производствената технология на произвежданите продукти;

  • Осъществяваш контрол за съответствието на произвежданите продукти с установените стандарти и изисквания за качество;
  • Следиш и контролираш стриктното спазване на разходните норми на суровини и материали за производството;
  • Участваш в обучението и повишаването на квалификацията на производствените оператори.

  ТИ СИ ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ, АКО:

  • Имаш завършено висше техническо или химическо образование;
  • Добри компютърни умения – Microsoft Office;
  • Умееш да организираш хора и процеси;
  • Открояваш се с отлични аналитични умения;
  • Умееш да работиш в екип.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Възможност да работиш в утвърдена компания и да станеш част от екипа на един от най-големите работодатели в страната;
  • Натрупване на реален практически опит в динамична работна среда и в сферата на алтернативните горива;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Въвеждащо обучение на работното място;
  • Допълнително здравно осигуряване;
  • Широк пакет от социални придобивки;
  • Ваучери за храна;
  • Транспорт до/от работното място;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • ЛАБОРАНТ ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

  АСТРА БИОПЛАНТ е основана през 2007г. и е специализирана в производството и търговията на биодизел, растителни масла, шрот и фармацевтичен глицерин. За осигуряване качеството на суровините и готовата продукция компанията разчита на собствена акредитирана лаборатория КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ разполагаща с високотехнологично оборудване.

  Виж повече

  ЛАБОРАНТ ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

  Поради увеличаване обема на работа компанията търси да назначи ЛАБОРАНТ химични анализи.

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  1. Извършва изпитване на входящи суровини и текущ контрол на произведената продукция, съгласно установените стандарти и технологична документация;
  2. Предава навреме и точно резултатите от изпитваните продукти;
  3. Познава и работи с оборудването, включено в обхвата на работното място;
  4. Познава стандартизационните документи на изпитваните продукти;

  КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА:

  • Средно специално или висше образование в областта на химията;
  • Желание за работа на смени (12ч.) - 1 дневна /1 нощна /2 почивки;
  • Предишен професионален опит в извършването на химични анализи би дал допълнително предимство;
  • Дисциплинираност, отговорност, желание за обучение и развитие;
  • Умения за работа в екип и динамична работна среда.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

  • Възможност да бъдете част от утвърдена компания;
  • Осигурено фирмено обучение;
  • Конкурентно възнаграждение;
  • Допълнително изплащане на извънреден труд според КТ;
  • Ваучери за храна на стойност 200лв./месец;
  • Допълнителна здравна застраховка;
  • Осигурен безплатен служебен транспорт;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Кандидатствай за тази обява

 • ОПЕРАТОР ПАРОПРОИЗВОДСТВО /може и без опит/

  За пароцентралата намираща се на територията на индустриална зона Тегра, компанията търси да назначи ОПЕРАТОР ПАРОПРОИЗВОДСТВО

  Виж повече

  ОПЕРАТОР ПАРОПРОИЗВОДСТВО /може и без опит/

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
  • Пуска в действие, обслужва и поддържа парните котли и спомагателните съоръжения към тях;
  • Контролира водата и налягането на парата по показанията на контролно-измервателните уреди;
  • Контролира работата на спомагателните съоръжения към котела;
  • Спазва правилата за безопасна работа.

  КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА:
  • Средно образование;
  • Свидетелство за правоспособност „Огняр на котли с високо налягане“ би било предимство, но не е задължително условие. За кандидатите, които нямат посочената правоспособност, компанията организира безплатно обучение;
  • Желание за работа на смени (12ч.) – 1 дневна/1 нощна /2 почивки;
  • Добра комуникативност, умение за работа в екип.

  КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
  • Работа в утвърдена и бързоразвиваща се компания;
  • Трудов договор и осигуровки върху цялата работна заплата;
  • Въвеждащо обучение на работното място;
  • Конкурентно възнаграждение и допълнителна бонусна схема;
  • Ваучери за храна в размер на 200лв/месец;
  • Допълнително здравно осигуряване, включващо болнична и доболнична помощ; здравен пакет за зъболекар, очила и лекарства;
  • Финансов бонус раждане на дете;
  • Споделен абонамент за обучителната платформа “Уча се“;
  • Възможност за заявяване на карта Мултиспорт;
  • Осигурен транспорт от/до работното място в рамките на гр. Русе;
  • Осигурено работно облекло;
  • Корпоративни събития и тийм билдинги.

  Кандидатствай за тази обява