Кариери

БУЛМАРКЕТ ЕООД е една от 20-те най-големи компании в България и една от водещите в търговията с горива и товарния жп транспорт.

Системата за управление на Булмаркет ДМ ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за следните дейности:

- Пристанищни услуги и претоварни дейности, карго съхранение.

- Вътрешни и международни железопътни превози и маневрена дейност.

- Вътрешен и международен автомобилен транспорт.

-Търговия с горива, сурови масла, газ и фуражи.

 • ОРГАНИЗИРАНЕ КУРС ЗА МАШИНИСТИ КЪМ РЕЙЛ КАРГО ЕООД

  Рейл Карго организира курс за Машинисти . Фирмата поема разходите за провеждането на курса и гарантира чрез сключен договор доходи по време и след успешно завършване на обучението . Всички желаещи, които имат завършено средно образование и искат да се развиват в тази професия могат да подадат своите автобиографии на място или на имейл: hr@bulmarket.bg

  Виж повече

  ОРГАНИЗИРАНЕ КУРС ЗА МАШИНИСТИ КЪМ РЕЙЛ КАРГО ЕООД

   Рейл Карго организира курс за Машинисти.
  Фирмата поема разходите за провеждането на курса и гарантира чрез сключен договор доходи по време и след
  успешно завършване на обучението .
  Всички желаещи,които имат завършено средно образование и искат да се развиват в тази професия могат да подадат своите автобиографии на място или на имейл: hr@bulmarket.bg .

  Какво Ви трябва за да участвате в този проект:

  • В момента да започвате да учите или сте в процес на обучение ;
  • Вече да имате завършено висше или средно специално образование;
  • Желание да промените своя стандарт и да се развивате в своята професия;
  • Желание да станете самостоятелен веднага след завършване на образованието си.
  • Да имате гарантиран доход и възможност за развитие.

  Ако желаете повече информация за курса- изпратете запитване или CV на имейл: hr@bulmarket.bg

  Телефон : 082/817 690

   

  Кандидатствай за тази обява

 • Оператор-маслодобивно-производство-за-град-Сливо-поле-Астра-Биоплант-ЕООД

  Оператор-маслодобивно-производство-за-град-Сливо-поле-Астра-Биоплант-ЕООД

  Виж повече

  Оператор-маслодобивно-производство-за-град-Сливо-поле-Астра-Биоплант-ЕООД

  Основни функции и задължения:
  • Познава и прилага правилата за експлоатация на инсталацията;
  • Контрол и наблюдение на технологичния процес;
  • Контролира качеството на настройване и пренастройване на оборудването в съответствие с технологията на производството;
  • Поддържа в изправно състояние машините, апаратите и съоръженията в съответствие с технологични изисквания;
  • Проследява натоварването на оборудването и участва в извършване на текущи ремонтни работи.
  • Участва в дейности по постоянен контрол за правилната експлоатация на машините, съоръженията и тяхната обезпеченост и безопасност при работа.

  Изисквания:
  • Средно образование;
  • Професионален опит в подобно производство - ще се счита за предимство;
  • Възможност за работа на смени ;
  • Умения за работа в екип;
  • Отговорност, инициативност и последователност при изпълнение на задълженията.

  Компанията предлага:
  Предварително обучение, с цел запознаване и по-лесно навлизане в процеса на работата!
  • Трудов договор;
  • Допълнително (бонусно) възнаграждение, обвързано с производствени параметри и резултати;
  • Безплатен транспорт;
  • Работа в млад и динамичен екип.

  Кандидатствай за тази обява

 • НАЧАЛНИК ДАНЪЧЕН СКЛАД

  АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД търси да назначи трима НАЧАЛНИК ДАНЪЧЕН СКЛАД .

  Виж повече

  НАЧАЛНИК ДАНЪЧЕН СКЛАД

  Основни функции и задачи:
  - Води установената първична отчетност по приемане, съхраняване и предаване на стоково-материалните ценности;
  - Поддържа актуална оперативна отчетна документация за складовите наличности в съответствие със ЗАДС, ППЗАДС като своевременно попълва в програма за водене на материалната отчетност на акцизни стоки в данъчен склад;
  - Следи за правилното и вярно попълване на всички изходящи и входящи документи, които се изискват,съгласно ЗАДС и ППЗАДС като: Електронни административни документи, АДД, КИАДД, ДИАДД и всички приложения към АДД, както и за всички първични счетоводни документи – експедиционни, кантарни бележки, складови разписки и др.

  Изисквания:
  - Висше или средно икономическо образование;
  - Владеене на чужд език (английски); 
  - Много добро владеене на Еxcel и Word;
  - Опит на подобна позиция – мин. – 1 година;

  Компанията предлага:
  - Трудов договор;
  - Безплатен транспорт;
  - Ваучери за храна.

  Кандидатствай за тази обява