„АСТРА БИОПЛАНТ“ ПЕСТИ 650 000 ТОНА ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ ГОДИШНО С БИОГОРИВАТА СИ

14.06.2021 | 07:29

Само за 14 години активна работа и внедряване на иновации „АСТРА БИОПЛАНТ“ се превръща в една от водещите компании на Балканите  за производство на биодизелово гориво, рафинирано и нерафинирано масло, свободни мастни киселини, глицерин и шрот.

Към момента експлоатационните мощности на „АСТРА БИОПЛАНТ“ за производство на биодизел са с капацитет от 300 000 тона годишно. До средата на годината компанията предвижда да се въведе мощност за още 60 000 тона и да бъде достигнат капацитет от 360 000 тона в края на 2021 г. Мощностите за производство на дестилиран фармацевтичен глицерин са 10 000 тона на година, като до края на годината ще бъде изградена производствена инсталация за още 15 000 тона. С капацитет от 25 000 тона за фармацевтичен глицерин, компанията ще се утвърди като най-големият производител в региона на Балканите.

Паралелно с повишаване на производствените си мощности, „АСТРА БИОПЛАНТ“ насочва своя фокус към биогоривата от „ново поколение“, които са все по силно подкрепяни от европейската политика.  Още през 2000 г. в ЕС стартира тенденцията за насърчаване на този вид производство. Тези горива не са изкопаеми, а възобновяеми, а суровините са отпадни продукти от нехранителен характер.

Заводите от групата на „АСТРА БИОПЛАНТ“  са спестили 650 000 тона въглеродни емисии чрез производството си на биогорива през 2020 г. С преминаването към по-голям процент биогорива от „второ поколение“ очакванията са дружествата да надхвърлят 1 млн. тона спестени въглеродни емисии през 2021 година.