БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД уведомява за инвестиционно предложение

11.06.2020 | 16:20

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД уведомява за инвестиционно предложение:
„Преустановяване работата на инсталация за вакуум-дестилация на нефт до получаване на гудрон и използване на съоръженията към нея за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу (CNSL- cashew nutshell liquid). Отпадане на Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини. Промяна във вида и количествата на съхраняваните и употребяваните опасни химични вещества на площадката“.
Местоположение: Индустриална зона ТЕГРА – Русе - УПИ XX (ид. 47336.82.8); УПИ XXI (ид. 47336.82.8); УПИ XII (ид. 47336.82.6); УПИ XXVI (ид. 47336.82.7) и УПИ LXXXVIII (ид. 47336.82.4).