"Булмаркет Груп" АД уведомява за инвестиционното си предложение:

11.10.2022 | 21:18

"Булмаркет Груп" АД уведомява за инвестиционното си предложение:
"Реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в УПИ СХIX ТМ-АД Русе, гр. Мартен – монтаж на компресорен модул с ресивер за природен газ и подмяна на комбинирана колонка за светли горива и пропан-бутан, с комбинирана колонка за светли горива, пропан-бутан и природен газ“