Булмаркет ДМ" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение:

21.11.2021 | 19:05

"Булмаркет ДМ" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение:

 „Изграждане на цех за обезводняване и дестилация  на биодизел“ - УПИ XX, общ. Русе, обл. Русе