"Булмаркет ДМ" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение

17.05.2023 | 10:04

"Промяна на част от технологичното оборудване в участък за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу“ - промени спрямо одобрените с Решение РУ-19-ПР/2021 г. - Петролна база Тегра, гр. Русе, с местоположение УПИ XX .