Булмаркет Енерджи ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение

08.11.2022 | 10:58

Булмаркет Енерджи" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: 

"Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 4000 kW“ в ПИ №80501.510.51, гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен"