Булмаркет планира да превърне ЛВЗ във високотехнологичен индустриален парк

18.05.2021 | 15:48

Инж. Спасимир Димитров е новият управител на дружеството

Булмаркет продължава последователната си програма за възобновяване дейността на бившия Локомотивен и вагонен завод в Русе и изграждане на модерен индустриален парк. Дъщерното дружество на компанията, което е собственик на завода, вече е пререгистрирано на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД. Идейният проект е одобрен от инвеститора и се предвижда запазване на всички съществуващи производствени халета. Планира се въвеждането на високотехнологично производство, както и сериозна научно-изследователска дейност в партньорство с два университета в сферата на иновации в железопътния транспорт.

Направени са постъпки за регистрация на Индустриален парк ЛВЗ по новия Закон за индустриалните паркове, както и са внесени проектни книжа в Община Русе.

Управлението на Индустриален парк ЛВЗ е възложено на инж.Спасимир Димитров, доскорошен директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе.

Спасимир Димитров е магистър инженер по „Радиоелектроника и радионавигация“, магистър по „Национална сигурност и отбрана” и „Икономика и управление на промишлеността”.