„Булмаркет ДМ“ е член на Българо-румънската търговско-промишлена палата

11.06.2020 | 12:11

Съвсем официално „Булмаркет ДМ“ е член на Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП)
Вече притежаваме и сертификат, който ни прави пълноправни членове на организацията. БРТПП е частна асоциация на компании с интерес да развиват своя бизнес в България и/или Румъния. Палатата, заедно със своите членове и партньори, е активна платформа за обмен на пазарна информация, бизнес контакти и опит, като фокусът e да се помогне на клиентите в техния устойчив растеж.