"|Индустриален Парк ЛВЗ" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение

18.01.2024 | 10:56


Индустриален Парк ЛВЗ" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение:
"Реконструкция на съществуващо и монтаж на ново технологично оборудване в съществуващ цех Вагонен“ – УПИ LXIII-1449пп, гр. Русе, обл. Русе