"Индустриален Парк Раднево" ЕАД обявява Решение №СЗ - 88 - ЕО/2023г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

22.12.2023 | 10:45

"Индустриален Парк Раднево" ЕАД обявява Решение №СЗ - 88 - ЕО/2023г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение >>