Интервю със собственика на „БУЛМАРКЕТ“ Станко Станков

16.12.2019 | 11:28

РУСЕНСКИЯТ ВЕСТНИК „УТРО“ ПУБЛИКУВА ОБШИРНО ИНТЕРВЮ СЪС СОБСТВЕНИКА НА „БУЛМАРКЕТ“ СТАНКО СТАНКОВ

В първия си брой от тази седмица русенският ежедневник „Утро“ помества на страниците си обширно интервю с г-н Станко Станков, собственик на „Булмаркет ДМ“. Акцентът е инвестиционният план на компанията за следващите пет години. В интервюто г-н Станков посочва, че продължава да развива бизнесите, в които вижда добър потенциал. До 2021 година в иновации и развитие ще бъдат вложени над петдесет милиона лева.

Ще бъде изграден Завод за преработка на пържилни растителни масла и тяхната подготовка за използване в процеса на производство на биодизел. Размерът на инвестицията е около десет милиона лева. Капацитетът на инсталацията е петстотин тона на ден. Ще бъде изградена и модерна пречиствателна станция за отпадни води.

Предвижда се разширение на завода за биодизел в ООБ с нова инсталация за сто хиляди тона годишно, както и нова инсталация за фармацевтичен глицерин с капацитет тринадесет хиляди тона на година. Строежът ще започне през първата половина на 2020 година, а реалното въвеждане в експлоатация ще е в началото на 2021 година. Компанията ще вложи в това 12 милиона лева, пише вестник „Утро“.

Ще се изгради и нова пречиствателна станция за отпадни води, както и нов котел на биомаса с електрофилтър за захранване с пара на това производство. Инвестицията ще бъде на стойност около петнадесет милиона лева, уточнява г-н Станков.

Продължава разширението на производствения участък за биодизел на „Астра Биоплант“ в Сливо поле до сто хиляди тона годишно, както и изграждане на участък за глицеролиза на СМК. Ще бъде пуснат в  експлоатация нов котел на биомаса с електрофилтър. Заложено е и увеличение на цеха за маслодобив до петстотин тона на ден. Инвестицията ще бъде над десет милиона лева.

За „Булмаркет Рейл Карго“ ще бъдат закупени два нови магистрални електрически локомотиви от SIEMENS и около сто и четиридесет вагони за зърно, генерални товари и цистерни за горива, както и електрически локомотив за маневрена дейност на обща стойност около деветнадесет милиона лева, разкрива още печатното издание.

В Порт Булмаркет ще има оборудване на ново корабно място за претоварване на течни товари, както и възможност за приемане на сантинни води от пътуващите по река Дунав кораби. Компанията ще оборудва пето корабно място, с транспортни съоръжения за директно товарене на шротове и зърнени храни от складовете на фирмата.

След покупката на камиони, които се движат на CNG (Compressed natural gas) и LNG /Liquid natural gas/, се работи върху разширяване на парка на компанията. Освен директния ефект върху намаление на експлоатационните разходите, има и значителен екологичен ефект, убеден е Станко Станков.

Към момента във фирмите на компанията работят повече от 900 човека, а с новите инвестиции, ще бъдат разкрити допълнително 50 нови работни места.

Цялата статията можете да  прочете на адрес: https://utroruse.com/article/765275/