НОВ ПОНТОН В ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД

11.02.2020 | 10:06

Нов понтон пристигна тази седмица в ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД. Съоръжението ще подобри възможностите на пристанището за многофункционално обслужване на пристигащи и отплаващи кораби. Понтонът като надеждно оборудвано съоръжение ще обработва и плавателни съдове за светли горива, растителни масла, биодизел и фракции за горива. Чрез него корабите, които акостират, ще се снабдяват с вода и електричество и ще се прави цялостно корабно бункероване.
„В момента нашите действия са насочени към процедура по регистрация, промяна пристанището на домуване и флага на плаващото претоварно устройство, което след това ще реши и въпросите за поетапното му въвеждане в експлоатация“, уточни Валерий Петров, изпълнителен директор на ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД. Той допълни, че съоръжението ще бъде позиционирано на първо корабно място като понтон, а в последствие като многофункционално плаващо съоръжение.
„Новата придобивка значително улеснява работата на пристанището“, категоричен е Валерий Петров. И пояснява, че само за 2019 година обработените товари през кей са в размер на 546 287 тона. От тях - насипните товари са 185 380 тона, генералните са 177 214 тона и нефтоналивни товари 183 693 тона. Обработените товари за 2019 през склад са общо 188 339 тона. Насипните са 26 405 тона, генерални товари – 158 829 тона и наливните товари са 3 105 тона.

„С реализацията на иновативните решения, които тепърва предстоят да бъдат внедрени, става наложително и разширяването на порта с изграждането на основна пристанищна инфраструктура, нови кейови места, складови площи и довеждащи трасета“, разказва Валерий Петров. Към момента в порта има 13 774 кв.м. закрити складови площи за приемане, съхранение и експедиция на зърнени маслодайни култури, шротове и генерални товари. А откритата складова площ е 12 250 кв.м. за приемане, съхранение и експедиция на генерални товари и директна обработка на насипни товари.
„Имаме намерение чрез нов проект да осигурим екологична устойчивост на предлаганите услуги от пристанище ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД с въвеждане на екологосъобразно управление на отпадъците от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари“, допълва Валерий Петров. Така предприятието следва политиката на всички дъщерни фирми от компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД - опазването на околната среда да е сред основните приоритети.
Данните за обработена продукция през януари 2020 година показва, че пристанището има своеобразен рекорд. Обработени са 55 450 тона товари, което не се е случвало откакто се води статистиката на порта. „Не е без значение и фактът, че за януари 2020 година, като се изключи ниското ниво на река Дунав, природата позволи да се работи на добри обороти“, обяснява директорът на порта. Ненадминато засега обаче остава постижението на пристанището от 2018 година, когато са били обработени за един месец 73 091 тона товари през кей.
Петров припомни още, че ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е най-голямото частно пристанище за обществен транспорт на река Дунав с регионално значение в българския участък. Неговата обща дължина на бреговата линия 825 метра. Обособени са седем корабни места в четири различни терминала, а в най-източната част е изграден терминал за опасни товари: пропан - бутан, суров нефт, нефтопродукти (дизел, газьол, масла), с площ от 3 177 м². Терминалът разполага с плаваща претоварна установка с помпено-компресорна станция за извършване на претоварните дейности. Предвидени са всички възможности за реципрочно претоварване кораб – бряг и обратно. Обработката на нефт и нефтопродукти и други наливни товари се извършва с две помпи, всяка от които с дебит по 100 м3/ час, разположени на претоварната установка. Двата терминала разполагат с развита противопожарна инфраструктура, захранвана от два независими водоизточника, което гарантира бързото справяне с всяка извънредна ситуация.
Според Валерий Петров добрата организация и екипът от професионалисти стоят зад успехите на пристанището.