„Олео протеин“ инвестира в озонираща система за комфорта на жителите на Мартен

10.06.2021 | 15:43

След поредица от срещи и задълбочени проучвания с производители на озониращи системи в страната и в чужбина, „Олео протеин“ прави поредната инвестиция, свързана с пречистване на производствения въздух и намаляване на миризмите до мининум. Системата озонира въздуха, изпускан в атмосферата от двете съоръжения, отделящ се от производството  в компанията.

Докато производствения въздух се движи по тръбопровода на новата инсталация, той реагира с озона, след което влиза в реактор, в който ще престоява около 2,5 секунди. След това въздухът се изпуска в атмосферата, вече обезмирисен. Ароматните въглеводороди, които се съдържат при изпичането на зърното, са с по-дълги връзки и озонът ги накъсва.  Така те вече не съдържат аромат като специфичния, който се получава при преработка на слънчоглед и на рапица.

    Озониращата система в момента се изработва във фирма Технозон -Турция. В края на юни - началото на юли е предварителната нагласа тя да бъде доставена, монтирана и да бъде пусната в експлоатация, като в момента се адаптира помещението, където да бъде поместена. От компанията доставчик е осигурен и специализиран сервиз в Шумен. Системата е проектирана по конкретно задание, с реалните производствени параметри и спецификата на производството- на база количеството изпускан въздух и маслените аерозоли. Инсталацията ще произвежда един килограм озон на час.