Олео протеин тества инсталация със студена плазма за пречистване на неорганизираните производствени миризми

11.12.2020 | 10:15

Системата следва природното явление гръмотевична буря със светкавици, при което след дъжда въздухът излъчва свежест и чистота.

Вчера, 10.12.2020 г., в Олео протеин бе тествана въздухоочистителна инсталация на базата на плазмена и плазмокаталитична технология.  

Инсталацията бе поставена е в цеха на Олео протеин, където се изпича и пресова зърното, след което се извлича една голяма част от маслото -около 3/4.

Това е мястото, където се отделят повече производствени миризми, най-вече при изпичането на рапица.

Плазмата се образува от съществуващия работен въздух, обясни на място управителят на варненската фирма инж. Красен Димитров. Практически той преминава през нея, а тя извършва йонизация на всичките съществуващи съединения. Дългите въглеводородни връзки се накъсват на къси и така се разграждат миризмите.

Плазмата е четвъртото състояние на материята. Във въздуха има кислород, азот, хелий  и други съединения, те преминават в йонизиран вид.

Плазмата се получава под въздействие на високото напрежение и мощната енергия, която се генерира в инсталацията. Образуват се свободни електрони и йони, които и влизат в реакция с въглеводородите. Така миризмите се разграждат на вода, въглероден двуокис и незначителна част въглеводороди.

Принципът на работа е следният - вентилаторът засмуква работен въздух, той преминава през плазмената камера, където се извършва неутрализирането на миризмите. В момента на преминаване за части от секундата всички тези миризми се разграждат. Тестът показа осезаемо присъствие на озон след преминаване на производствения въздух през инсталацията.

В реалния модел на инсталацията ще има електроника. С нея ще се оперира сравнително просто и ще се улавят неорганизираните източници на изпускане на производствени миризми.

Въпрос на техническо решение ще бъде дали ще се инжектира плазма в скруберите за доочистване  на организираното изпускане на въздуха или това ще става само с неорганизираните миризми.

Вече предстоят анализ на обстановката и изготвяне на заданието, което ще отнеме около месец. Самото  проектиране и конструиране на инсталацията вероятно ще отнемат още около месец , а самата и изработка - поне 3 месеца, заяви инж. Димитров. Заедно с монтажните дейности и настройване на инсталацията, тя може да заработи след 6 месеца.