Парен локомотив от Втората световна война пристига от Виена в София за ремонт

26.02.2019 | 07:42

Историческият парен локомотив от времето на втората световна война, който пристигна за ремонт в България по река Дунав, днес тръгва по релсов път от Русе към София. Локомотивът е без работеща спирачна система и това налага да се придвижва в състава на влак, който може да осигури безпрепятственото му придвижване до София, където ще бъде ремонтиран.
Транспортирането по трасе от 417 км ще се извърши със скорост до 60 км/ч. Първият престой на парната машина е на пътническа гара Русе-Разпределителна от 15.36 до 15.50 ч., където може да бъде разгледан.
В понеделник около 5 сутринта локомотивът се очаква да пристигне на гара "Подуене" в София. Обратният път към Виена машината ще измине на собствен ход след 9 месечен ремонт.
bnr.bg