Планове за развитие на Булмаркет

22.06.2021 | 07:57

Тази година Булмаркет навършва 25 години от създаването си. Четвърт век, в който растежът на групата е видим  и осезаем. За да бъде компанията винаги в крак с тенденциите, но и да ги предвижда, политиката ни винаги е била за мащабни инвестиции, които да създават все по-добри услуги и продукти и да отварят нови работни места в нашата общност. Днес ще споделим част от плановете си за развитие до 2022 година, по които работим.

 В ход е преструктуриране на фирмите от групата. В новорегистрираната „Булмаркет Груп“ ще влязат всички дружества, занивамащи се с търговия с минерални горива и логистика – „Булмаркет ДМ“, „Рейл Карго“, „Порт Булмаркет“, Булмаркет Си Ен Джи“, опериращите в Румъния фирми. Производството и търговията с биодизел ще се концентрира под шапката на „Астра Финанс“, включваща „Астра Биоплант“, „Олео Протеин“, „Оберьостерайхише Биодизел“, „Хай Протеин“ и др.

До края на 2022 г. фирмите от групата ще инвестират общо 42 млн. евро в проекти, които са на различна фаза на изпълнение. В производството на биогорива ще се вложат 17 млн. евро, а над 8 млн. евро ще се инвестират в жп транспорта. За проекта „ЛВЗ“, който предвижда бившият завод да се превърне във високотехнологичен парк и база за ремонт и производство на вагони, са предвидени над 9 млн. евро.

 Булмаркет планира да излезе на международните финансови пазари, като направи IPO /Първично предлагане на акции/ на „Астра Финанс“. Предвижда се на инвеститори да се предложат акции на стойност до 25% от капитала, а компанията да се листне на някоя от борсите в Лондон, Амстердам или Виена. За консултант е наета световноизвестна международна банка.

В следващите няколко месеца ще приключат проекти за увеличаване на капацитета на предприятия от групата, като годишното производство на биодизел ще нарасне от 300 на 360 хил. тона годишно, а производството на фармацевтичен глицерин – от 10 на 25 хил. тона годишно. Предстои изграждането на нов завод за предварителна обработка на използвани масла от кухни с капацитет от 165 000 тона годишно, за който се очаква издаването на строително разрешение. В ход са проекти за дестилация на растителни органични течности до фракции заместващи нефтени деривати в база „Тегра“ и за дестилация на биодизел до получаване на „супер чист“ биодизел.

Производствената група на Булмаркет си поставя за цел да увеличи производството на биогорива от „второ поколение“, като захрани 65% от производството си на биодизел с остатъчни/отпадъчни маслени фракции – пържилни масла от кухни и използвани мазнини. За осигуряване на необходимите суровини се разчита на внос от Китай, Малайзия, Виетнам и Индонезия, като за логистични нужди ще бъде нает склад на едно от големите китайски пристанища.

Булмаркет Гуп цели да бъде първата българска компания със сертификат за екологично социално управление (ESG) – стратегия на устойчиво инвестиране, която обвързва три основни стълба – Екология, Социална ангажираност и Корпоративно управление. С това компанията цели да изпълни изпреварващо подготвяни от ЕС регламенти за екологична устойчивост на производства, услуги, бизнеси, както и насоки за разкриване на корпоративна информация, които са част от различни мерки, с които ЕК ще подпомогне постигането на целите, залегнали в Зелената сделка на ЕС, целите на ООН за климата, Парижкото споразумение за климата.