Пожаро-тактическо учение се проведе в „Порт Булмаркет“

09.08.2021 | 12:07

Темата на проведеното в Русе Пожаро-тактическо учение (ПТУ) на територията на „Порт Булмаркет“ ЕАД, собственост на „Булмаркет Груп“ ЕАД“ беше „Ликвидиране на възникнала авария на ЖП разтоварището на „Порт Булмаркет“ ЕАД с изтичане на втечнен въглеводороден газ – „пропан-бутан“ от жп цистерна“.

В действията при провеждане на учението участваха оперативните структури на РДПБЗН-Русе, ОДМВР–Русе, останалите основни съставни части на Единната спасителна система /ЕЕН112, БЧК, ЦСМП–Русе и т.н./, представители на ръководството за обекта, както и доброволци от сформираното доброволно формирование на Община Русе.

На място бе сформиран временен Оперативен щаб и проиграна координацията и взаимодействието между отделните екипите от ЕСС, работещи на терен, в синхрон с ръководството на обекта и доброволците в следната ситуация:

„В процес на разтоварване на ВВГ на жп разтоварището се разкъсва износената частично и с нарушена цялост гъвката връзка, свързваща цистерната и резервоарите на разтоварището, при което започва неконтролируемо изтичане на втечнен ВВГ. Поради неустановени причини не сработва и скоростният отсекател на жп цистерната, тип „Гестра“. Газовите сензори на Единна система за предотвратяване на аварии (ЕСПА), отчитат наличието на газ в концентрация над 20% от долна концентрационна граница на взривяемост (ДКГВ) и подава звуков и светлинен сигнал за опасност. В рамките до пристигане на първите екипи от ЕСС на терен се е образувал разлив от втечнен ВВГ с диаметър от около 20 метра и газов облак с формата наподобяващо яйце с размери около 40 на 50 метра.  Двама работници, намиращи се на мястото в момента на възникване на инцидента са силно обгазени и са с опасност за живота, а трети човек е по-леко пострадал. Има опасност ЖП цистерната да се разхерметизира и при попадане на случаен огнеизточник в съприкосновение с газовия облак да се взриви, което би довело до възникване на разкъсвания на основни и второстепенни тръбопроводи, разрушавания на носещи конструкции частично или пълно разрушение на сграден фонд и инфраструктура в и около зоната на възникналата авария. Съгласно разработения и действащ авариен план за обекта, при един евентуален взрив могат да бъдат засегнати голям процент от сградния фонд и инфраструктурата в широк радиус от точката на възникналата аварията, а в зоната попадат и други големи обекти. В тази връзка се извършва и проверка в оповестяването и информирането на евентуално засегнатите при такава ситуация /сигнализират се отговорниците на обекти, кметове или представители на близките населени места и т.н./, с оглед предприемане на адекватни действия по евакуация или други действия за спасяване на живота и здравето на хората.“

„Целта на подобни учения е да се даде възможност за стиковане и подобряване на координацията между екипите на ЕСС, при такъв тип инциденти, които напоследък зачестиха и в региона.“, обясни  главен инспектор Веселин Марков – началник сектор „Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност“ в РДПБЗН – Русе, който днес бе и ръководител на пожаро-тактическото учение. Той допълни още, че в хода на занятието се въвеждат и допълнителни елементи – ситуации /т.нар. вводни/, които да усложнят предварително зададената обстановка, за да може максимално бързо и точно да се изчистят всички моменти в координацията на екипите, работещи на терен.

„Упражнена беше реакция при теч на газ при претоварване на влакова цистерна към камион. В подобен случай веднага трябва да се алармира Единната спасителна система. За минути пристигат пожарникари, те локализират мястото, спират тока навсякъде, изнасят пострадалите и се опитват да спрат теча от цистерните. Ако това не е възможно, започва обливане с вода. Няколко пъти в годината правим собствени занятия без участието на пожарната. Ползваме подобни събития от сродни предприятия в чужбина като изходни данни за нашето учение. Нашите служители се тренират как се включват системите за оросяване, какви действия да предприемат по евакуиране на своите пострадали служители, как да се евакуират и в кои безопасни зони.”, обясни Светослав Първанов, заместник изпълнителен директор на „Булмаркет”.

***Пожаро-тактическото учение се реализира в изпълнение на утвърдените цели за дейността на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Русе за 2021 г. и утвърден тематичен план за провеждане на професионалното обучение на служителите от РДПБЗН-Русе.