Процедури за определяне на изпълнител с публична покана

22.07.2021 | 16:09

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана с предмет
Услуги по изготвяне на План за развитие на пристанище Порт Булмаркет във връзка с проект „Интегриране на интелигентни и устойчиви мултимодални и интермодални транспортни вериги в Дунавския регион“

Документация >>