Съобщение на основание чл.65, ал.11 от Закона за акцизите и данъчните складове

21.12.2020 | 09:20

На основание чл.65, ал.11 от Закона за акцизите и данъчните складове, Ви уведомяваме, че лицензираният складодръжател БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД
НЯМА свободен складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12 и 13 от Закона за акцизите и данъчните складове