Тенденции в транспорта и защо те са важни

18.06.2021 | 10:14

ЖП транспорт

 2021 е годината, обявена за Европейска година на Железопътния транспорт в ЕС. И неслучайно: железопътния транспорт се превърна в най-енергоспестяващ, иновативен и ефикасен в сравнение с който и да е друг съвременен такъв. Неговата засилена употреба и мащабните инвестиции в инфраструктура в европейски мащаб ще направи възможно по-бързото достигане на целите за въглеродна неутралност на ЕС. Чрез засилване на използването му е европейски мащаб е възможно да се достигнат целите за нива на въглеродни емисии .

Все повече компании се обръщат към интермодален транспорт в стандартни контейнери, ремаркета или танк-контейнери. Забелязва се тенденция големите морски пристанища да създават"изнесени терминали" във вътрешността на Европа работещи с редовни и директни ЖП връзки. Това неминуемо не само създава големи логистични удобства, но и повишава значително конкурентоспособността и реализацията на нови възможности за търговия из цяла Европа, които допреди това се считаха за нерентабилни.

Важно е да се отбележи и увеличаването значимостта на Турския пазар. Наблюдава се 20% ръст на международните жп товарни превози, което дава отражение и в българския пазар. Това се дължи отчасти и на „Новия път на коприната“ и един от коридорите, му който минава през Турция и България. Инвестициите в този мащабен инфраструктурен проект поставя България в изключително важна позиция през предстоящите икономически предизвикателства.

Булмаркет работи активно в технологични подобрения в ЖП състава си – от пускането в експлоатация на новите влакове СМАРТРОН и обновяването на стари, до смяна на спирачните системи на вагоните за намаляне на шумови емисии и автоматизация на различни процеси в ЖП транспорта. Булмаркет участва и в проект между Турция и Централна Европа, който ще бъде част от мрежата, свързваща Новия Път на Коприната с Инициативата "Три морета" ( Балтийско, Адриатическо и Черно море).

 

Автотранспорт

 

В последните години Европейският съюз стимулира намаляване на вредните емисии и шума в авто транспорта. Разработват се няколко вида технологии, които да спомогнат за това – двигатели, задвижвани на природна газ, водород и ток, намаляващи значително емисиите спрямо стандартните камиони на дизелово гориво.

Към този момент единствената общодостъпна алтернативна технология са двигателите задвижвани на природна газ. Много държави в Европейскияе съюз стимулират транспорт с камиони, задвижвани на газ, като предлагат субсидии и намаление в тол таксите спрямо стандартните дизелови камиони. Германия е подходящ пример, където този тип камиони са освободени да плащат тол такси. Във България към момента има облекчение от 50 %.

 Следвайки тази тенденция Булмаркет отвори първата LNG станция на Балканският полуостров за зареждане на камиони, която се намира в Русе. По тази начин камиони на LNG ще могат да пътуват между България и останалите страни от Европейският съюз, с което Булмаркет се стреми да допринесе активно към залаганите цели по Зелената сделка на ЕС. Предстои изграждането на станции в Пловдив, Бургас и София.

 

Воден транспорт

  Дунавските пристанища са от изключителна важност за икономическото развитие на Дунавския регион, тъй като създават възможност за екологични транспортни услуги, създаване на нови специализирани работни места и увеличаване на стокообмена. Това е предпоставка инвестициите в пристанищата по вътрешните водни пътища (в това число железопътни, пътни и връзки по море) да съответстват на транспортната инфраструктура около тях и на регионалните планове за развитие. Подобряването на пристанищната инфраструктура и предоставяните от нея услуги е от решаващо значение за намаляване на транспортните разходи. Това ще увеличи свързаността, ще улесни търговията и ще стимулира търговските потоци в Дунавския регион.

„Порт Булмаркет“ работи активно в областта с проект „Интегриране на интелигентни и устойчиви мултимодални и интермодални транспортни вериги в Дунавския регион“ по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег Дунав.