Юнайтед Рейлуейс – дъщерно дружество на Булмаркет в Румъния

31.03.2021 | 18:14

Юнайтед Рейлуейс – дъщерно дружество на Булмаркет цели да подобри междуграничния ж.п. транспорт между България и Румъния

Компанията очаква да повиши качеството на услугата, като намали времeто  и разходите свързани с услугата.

През 2020 година Булмаркет Рейл Карго ЕООД се затвърди, като един от най-големите частни ж.п. превозвачи в България с 11% пазарен дял и лидер на превозите от и за Румъния.

С цел развитието на дейността и спомагане работата на другите дружества от групата в редовния им жп трафик от и за Румъния и западна Европа, се взе решение да се създаде румънско подразделение за железопътни превози.  

Дружеството Юнайтед Рейлуейс е регистрирано през 2020г. и притежава лиценз за извършване на железопътни превози както и сертификат за безопасност, обяви координатора на проекта Станимир Сяров. Това са двата основни документа, небоходими за извършването на тази дейност. Има и договор за достъп до железоптъната инфраструтура на Румъния.

В момента се набира персонал - машинисти, ревизор вагони и началник влакове.  През април ще стартира дейността с два електрически и два дизелови локомотива,  предоставени под наем от Булмаркет ДМ. Първоначално дружеството ще обслужва съществуващия вече трафик на групата Булмаркет в района на Букурещ и Плоещ, а на по-късен етап се планира разширение в посока Арад, Унгария и западна Европа.

Целта на Булмаркет е чрез Юнайтед Рейлуейс да предостави добавена стойност към услугата, предлагана от компанията, като драстично намали времето за престой на влаковите композиции в граничния преход Русе-Гюргево, чрез оптимизиране на процесите при преминаване през границата.

Ж.п. превозвачът Булмаркет Рейл Карго има договори с възложители, големи корпоративни клиенти, които развиват търговска дейност на територията на България и Румъния. Чрез създаденото ново дружество на компанията се премахва необходимостта за търсене на подизпълнители на румънска територия за изпъленнието на договорите. Има и румънски клиенти за доставки за България. Композициите ще бъдат с вагони, предоставени от клиентите или наети от Булмаркет.

По този начин се цели да се гарантира необходимото качество и добра връзка между производсвените мощности и складове на международните клиенти, работещи на румънския и българския пазар.

Освен това Юнайтед Рейлуейс ще обслужва и дейността на Булмаркет на територията на Румъния , свързана с двата терминала за пропан бутан в Гюргево и Галац. Компанията е и един от основните снабдители на биодизел на румънския пазар, като работи с големите рафинерии и търговци.

На 5-ти април ще бъде открит и офис на Юнайтед Рейлуейс в Букурещ. Управител на новото дружество е Даниел Дину, който има богат опит в железопътния транспорт между България и Румъния.