ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД уведомява за Инвестиционно предложение

25.06.2020 | 10:25

"ПОРТ БУЛМАРКЕТ" ЕАД уведомява за Инвестиционно предложение:

"Обособяване на съществуващ склад за временно съхранение на минерални торове" - гр. Русе, бул. "Тутракан" №100, УПИ II по Регулационния план на ТМ АД гр. Русе.