12 нови работни места се разкриват в Оберьостерайхише Биодизел България ЕООД

22.06.2020 | 11:30

В края на май бе даден старт на строителната площадка на втората производствена линия в завода на „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД. Това съобщи управителят на предприятието Светлана Пърлева. Той ще бъде разположен на същия терен, където е първият завод, в рамките на Индустриална зона „Тегра“ и се изгражда със собствени средства. Новата производствена линия ще увеличи двойно производството на биодизел в предприятието – 200 000 тона годишно, а  фармацевтичният глицерин се предвижда в количество  30 000 тона годишно. На този етап „Оберьостерайхише Биодизел България“ произвежда 100 000  тона годишно биодизел и 10 000 тона фармацевтичен глицерин. Най-голямо количество биодизел е бил реализиран през месец октомври 2019 година  – 9045 тона.

Предприятието работи на непрекъснат, 24-часов режим. Всички процеси са автоматизирани и след стартиране на производството и влизане в режим, задълженията на персонала се свеждат до наблюдение на работния процес, вземане на проби и корекция на параметрите в зависимост от получените резултати.

„Оберьостерайхише Биодизел България има интересна история в съвременната българска индустрия“. Първоначално заводът е бил разположен в австрийския град Енс, близо до Линц. Управлението е било в Русе, а за нуждите на производството са били наемани австрийски работници. С годините става ясно, че така процесът не е рентабилен и се взема решение заводът да бъде преместен в Русе. Това се случва през 2013 година, когато за няколко месеца, съоръженията са демонтирани от Австрия и сглобени отново в България.

 През  февруари, 2014 година стартира производството на фармацевтичен глицерин, продукт който се използва в козметичната, фармацевтичната, хранителната и химическата промишленост, а през май същата година  започва производството и на биодизел. „Оберьостерайхише Биодизел“  става първото и единствено предприятие в България, което прави този ценен за модерния живот продукт. Фарма глицеринът е съпътстващ продукт при производството на биодизел. Чистотата на крайния продукт е 99,7 %, което го прави конкурентно способен на световния пазар и лидер на българския.

Днес компанията реализира фармацевтичния глицерин в редица страни от Балканите и Европа, като успява да защити важни сертификати за качество. Това са турският „Хелял“, който определя продукта на фирмата като напълно съответстващ с изискванията на ислямското законодателство и норми. Другият важен сертификат е еврейският „Kosher Certificate“, определящ продукта като годен за ползване, съгласно еврейските религиозни норми за чистота на храните.

Тези постижения са в резултат на дългогодишни усилия и активна работа на ръководството на фирмата.

Неразделна част от приозводството е химичната лаборатория. Производственият процес се контролира непрекъснато чрез лабораторни анализи. Вземат се проби от определени точки и съобразно получените резултати производственият процес се направлява. В лабораторията се извършва и входящ контрол на пристигащите суровини и окачествяване и краен контрол на готовите продукти, излизащи от складовете.

Към предприятието е разположена и парокотелна централа, която осигурява необходимата пара за производствените нужди. Основно се ползва котел на биомаса, изграден със средства по европейски проект, чието  гориво е смес от дървесен  чипс и слънчогледова люспа.

„Производителността на котела е 16 тона пара/час с налягане 15 атмосфери, което напълно покрива нуждите за производството на биодизел и фармацевтичен глицерин“, уточнява управителят Светлана Пърлева.

Всички производства са щадящи околната среда, което е важно за бъдещото развитие на завода. Цялата производствена дейност е регламентирана с комплексно разрешително, издадено от МОСВ.

Дори кризата с коронавирусната пандемия не успя да спре дейността на дружеството, уточнява Пърлева.

Драстичното падане на цените на петрола оказа негативно въздействие върху продукцията ни, затова реших точно в този момент да прекъсна и да направя годишна профилактика на всички съоръжения. Така използвахме момента на затишие на световните пазари, за да подобрим мощностите си“, допълни още управителката на предприятието. „В момента наблягаме на производството на биодизел от второ поколение“, каза още Светлана Пърлева.

Днес „Оберьостерайхише Биодизел България“ работи активно за увеличаване на своя работен капацитет. Предстои изграждане на инсталация за производство на биодизел и фармацевтичен глицерин по технология на Десмет, оборудвана с нова пречиствателна станция за отпадни води. Предвижда се и разширение на резервоарното стопанство. Общо в завода се трудят 55 човека на постоянни трудови договори. Със стартирането на втората производствена линия ще се открият 12 нови работни места.