База Пловдив

гр. Пловдив,

ул. Кукуленско шосе 19 В,

Петролна база БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД

 

Съгласно изискванията на чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД предоставя Информационна брошура, относно аварийното планиране и необходимите мерки при възникване на голяма авария, с разбираема информация за предприятие с нисък рисков
потенциал: "Склад за втечнени въглеводородни газове с разтоварище" - гр. Пловдив, ул "Кукленско шосе" №19В.  

Информационна брошура