Политика

Ръководството на Булмаркет ДМ ЕООД, в лицето на Изпълнителния директор, следва стриктно своята политика, която включва:

  • Удовлетворяване нуждите на своите клиенти, които са предпоставка компанията да поддържа стабилен и устойчив ръст на пазара за горива
  • Провеждане на Социална политика - Всеки един служител в компанията Булмаркет ДМ ООД е от съществено значение, за това се стремим да поддържаме високо равнище на работна среда. Един от важните ни приоритети е създаване на оптимални условия за персонала.
  • Спазване изискванията на нормативните актове, оптимално използване и внедряване на приложимите международни стандарти. Непрекъснат контрол за изпълнение на всички задължения, наложени от тези документи
  • С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството на компанията поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системите за управление в Булмаркет ДМ ООД