ТЕРМИНАЛ LNG

Съгласно изискванията на чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД предоставя Информационна брошура, относно аварийното планиране и необходимите мерки при възникване на голяма авария, с разбираема информация за предприятие с висок рисков потенциал:

Терминал за съхранение на втечнен природен газ (LNG), гр.Русе, бул. „Тутракан“ №100

 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА относно аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на авария в Терминал за съхранение на втечнен природен газ (LNG) към „Булмаркет ДМ” ЕООД