Завод за растителни масла

Предприятието е създадено през 2010 г. за производство на растителни масла от слънчоглед и рапица.

Предприятието е създадено през 2010 г. за производство на растителни масла от слънчоглед и рапица, предназначени за производство на биодизелово гориво. 

Обектът е разположен върху част от територията на Дунавска индустриална зона ТЕГРА, на самия бряг на река Дунав. Производствените процеси в предприятието са изцяло автоматизирани с микропроцесорно управление на производствените операции и контрол на технологичните параметри. Внедрените технологии, машини и съоръжения са разработка на белгийската фирма „DESMET BALLESTRA“. Заложената проектната мощност на инсталацията е 700 тона за 24 часа слънчоглед или рапица.

Заводът е разделен на няколко основни цеха, които са пряко ангажирани с производствения процес, както и на допълнителни обслужващи звена за обезпечаване на нормалната работа на предприятието.

Заводът добива следните продукти:

Растителни масла
Растителното масло e мазнина (естерите на глицерола с висши мастни киселини), получена от маслодайни семена (рапица и слънчоглед), чрез механично пресоване и химически обработка. 

Шротове
При извличане на мазнините от маслодайните семена се получават богати с белтъци фуражи - шротове. Продукт от производството на масло, получен чрез екстракционен път и  топлинна обработка на семената. В резултат се получава шрот, който съдържа само 0,5 до 1,5% мазнини. Така от маслодайните семена се получава беден на мазнини фураж, ценна протеинова храна. Той съдържа витамини от групите Е и В, богат на фосфор.

 

Изпрати запитване