Метанстанции

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е първата компания изградила метанстанция. В периода 2002-2012 г. е партньор на Dresser Wayne Pignone.

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е първата компания изградила собствена метанстанция. В периода от 2002 г. до 2012 г. е партньор на Dresser Wayne Pignone – производител на техника за компресиране на природен газ. Компанията притежава няколко собствени метанстанции в градовете Русе, Пловдив, и Ловеч. На тези обекти освен метан се предлагат и дизелово гориво, бензин и LPG.
От 2004 г. БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД доставя сгъстен природен газ на промишлени потребители – посредством ремаркета или бутилкови групи.  

Какво представлява природният газ?
Природният газ е първичен енергиен източник - добива се от земните недра, за разлика от пропан-бутана, който се получава при преработка на петрола. Природният газ (метанът) е най-атрактивното гориво. Той е екологично чист и е с най-ниска цена от горивата. Европейският съюз насърчава използването му, като едно от най-алтернативните горива. 
Природният газ (метана) намира все по-широко приложение като основно гориво на моторните превозни средства (МПС) с двигатели с вътрешно горене (ДВГ). Като гориво за ДВГ се използват основно продуктите от преработка на нефта - различни видове бензини, дизелово гориво и втечнен въглеводороден газ пропан-бутан. Запасите от нефт са ограничени, като тенденцията е за постоянно нарастване на цените на нефтопродуктите. Залежите на природен газ са практически неограничени, защото тепърва предстои разработването на нови находища, а и в изчерпаните нефтени находища остават огромни количества природен газ.
Един нормален кубичен метър природен газ (при температура на въздуха 0ºС и налягане 760 мм живачен стълб) по енергийни показатели е еквивалент на 1.1-1.2 литра бензин. С природен газ едно МПС ще измине 100 км., с около 3 пъти по-малко пари спрямо бензина и с 2.5 пъти спрямо дизеловото гориво. 
Поради еднаквите агрегатни състояния на въздуха и природния газ, смесообразуването между тях е многократно по-добро и горенето е значително по-пълно. Използването на природния газ позволява токсичните вещества, саждите и димността на отработилите газове да се намалят 3-4 пъти. Природният газ (след водорода) е най-екологичното чисто гориво за машините с вътрешно горене.
Заради по-високата детонационна устойчивост на природния газ, по-доброто смесообразуване с въздуха, по-пълното изгаряне и липса на миещи свойства, износването на двигателя се намалява с 1.5 до 2 пъти! Годността на запалителните свещи се увеличава с 40-50 %, а срокът на ползване на маслата от 1.3 до 1.8 пъти.
Всички видове превозни средства - автомобили, камиони, автобуси, ванове и дори огромните свръх тежкотоварни машини имат и вариант за работа с природен газ. Повечето алтернативни автомобили използват компресиран природен газ (CNG). Някои алтернативни автомобили използват и втечнен природен газ (LNG), но тази технология е все още по-слабо развита и не е така масова, поради специфичните си изисквания. 

Метанстанции собственост на БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД

Метанстанция гр. Пловдив
Административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Карловско шосе“ 212,
Телефон за връзка: 032 967 930.
GPS координати: 42°10'34"N 24°44'34"E

 • Възможност да зареждат автомобили  и тежкотоварни композиции с дължина до 18,75м и височина 4000мм;
 • Капацитет на компресорите 1200м3/час;
 • Налични 3 двустранни колонки за метан – едновременно зареждане през 6 точки;
 • Тип на пистолета за зареждане - NGV 1;
 • Възможност за разплащане с карти;
 • Денонощен режим на работа;
 • Налична 1 двустранна колонка за дизелово гориво;
 • Налична 1 двустранна колонка за LPG; 

Метанстанция гр. Русе
Административен адрес: гр. Русе, бул. Трети март 74,
Телефон за връзка: 082 823991.
GPS координати: 43°49'14.5"N 25°55'51.92"E

 • Възможност да зареждат автомобили  и тежкотоварни композиции с дължина до 18,75м и височина 4000мм;
 • Капацитет на компресорите 600м3/час;
 • Налични 2 двустранни колонки за метан – едновременно зареждане през 4 точки;
 • Тип на пистолета за зареждане - NGV 1;
 • Възможност за разплащане с карти;
 • Денонощен режим на работа;
 • Налична 1 двустранна колонка за дизелово гориво;
 • Налична 1 двустранна колонка за LPG; 

Метанстанция гр. Ловеч
Административен адрес: гр. Ловеч, ул. Бяло море 20,
Телефон за връзка: 0887 946 510
GPS координати: 43°9'3.84"N 24°43'7.07"E

 • Възможност да зареждат автомобили  и тежкотоварни композиции с дължина до 18,75м и височина 4000мм;
 • Капацитет на компресорите 300м3/час;
 • Налична 1 двустранна колонка за метан – едновременно зареждане през 2 точки;
 • Тип на пистолета за зареждане - NGV 1;
 • Възможност за разплащане с карти;
 • Денонощен режим на работа;
 • Налична 1 двустранна колонка за дизелово гориво, LPG и бензин;
   

Доставка на компресиран природен газ до промишлени потребители 

От 2004 г. фирма БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД извършва доставки на компресиран природен газ посредством ремаркета и бутилкови групи до обекти, които нямат достъп до газопроводната мрежа.
Ако сте собственик на хотел, къща или промишлен обект и желаете да подобрите енергийната ефективност, то един от най–добрите варианти за вас е компресираният природен газ (метан).

СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕТАНСТАНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 • Русе - 2 обекта
 • София
 • Севлиево
 • Кюстендил
 • Враца
 • Велико Търново - 2 обекта
 • Стара Загора - 3 обекта
 • Плевен – 3 обекта
 • Търговище
 • Добрич
 • Каварна
 • Бургас - 5 обекта
 • Шумен – 2 обекта
 • Ямбол
 • Сливен
 • Нова Загора
 • Хасково
 • Самоков
 • Перник
 • Пазарджик - 2 обекта
 • Петрич
 • Ловеч
 • Благоевград
 • Димитровград

Изпрати запитване