Порт Булмаркет ЕАД

Най-голямото частно пристанище за обществен транспорт на река Дунав в България

Пристанище ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е най-голямото частно пристанище за обществен транспорт на река Дунав в България. Предлага разнообразна палитра от услуги, голяма гъвкавост при прилагане на комплексни решения, които са в състояние да удовлетворят и най-взискателните клиенти. 

Пристанището е за обществен транспорт с регионално значение, съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е пристанищен оператор и на основание Заповед № 3-76 / 05.03.2014 г. на Агенция „Морска администрация”, гр. София е получило достъп до пазара на пристанищни услуги – като пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Булмаркет” – Русе, с рег. код 421100. 

  • Разположено е на брега на р.Дунав от км 484.150 до км 484.800 с
  • Обща дължина на бреговата линия - 825 м.  

Общата площ на ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е 37 645 м², като са обособени 7 корабни места в 4 различни терминала, заедно с прилежащата инфраструктура - 16 000 м. заедно с  развита  ЖП инфраструктура.

В най-източната част на пристанището (кейово място 7 ) е изграден терминал за опасни товари: пропан - бутан, суров нефт, нефтопродукти (дизел, газьол, масла), с площ от 3 177 м². Терминалът разполага с плаваща претоварна установка с помпено-компресорна станция за извършване на претоварните дейности. Предвидени са всички възможности за претоварване кораб – бряг и обратно.

Обработката на нефт и нефтопродукти и други наливни товари се извършва с две помпи, всяка от които с дебит по 100 м3/ час, разположени на претоварната установка.

На корабно място № 6 е поставен втори понтон, който е регистриран в „Морска администрация”, гр. Русе със статут на  плаваща претоварна установка за обработка на нефтоналивни товари, растителни масла и биодизел от специализирани кораби (танкери) в лицензирани митнически  складове и обратно.

ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД разполага със собствен маневрен тласкач „СТЕЛЛА”, както и подменна група за предоставяне на по-добри и комплексни услуги на своите клиенти. Цялата маневрена дейност на плавателните съдове и обслужване на безекипажните съдове в района на пристанището и в частност на другите пристанища, се извършва от екипажа на маневрения кораб и екипа на подменната група. Моторен тласкач „СТЕЛЛА“ е сертифициран за работа с опасни товари, което позволява маневрирането, обслужването и осигуряването на безекипажни съдове, превозващи опасни товари.

Персоналът обслужващ двете претоварни установки е с дългогодишен опит в областта на опасните товари, което гарантира бързо и безпроблемно претоварване на стоките. Двата терминала разполагат с развита противопожарна инфраструктура, захранвана от два независими водоизточника, което в комбинация с компетентните специалисти, гарантира бързото справяне с всяка извънредна ситуация.

Портът е свързан чрез индустриалния клон с ж.п. линиите в Русе и е собственик на този клон – 6 км от гара Русе Север до гара БУЛМАРКЕТ и 11 км. коловози в индустриалната зона.

Пристанището има ж.п. кантар и два автокантара за определяне на тонажа на товарите при обработка на кораби, вагони и автомобили.

Цени и условия за извършваните дейности и услуги в Порт Булмаркет - Русе, в сила от 01.01.2021 г. >>

План за управление на отпадъците от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари >>

ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД участва в Проект ДИОНИСУС - Интегриране на интелигентни и устойчиви мултимодални и интермодални транспортни вериги в дунавския регион

Проектът ДИОНИСУС официално стартира на 1 юли 2020 г., като резултат от сътрудничеството между пристанищните администрации и операторите, бизнес асоциациите, академичните среди и националните власти на крайдунавските страни.

Повече информация за проекта >>

 

ВТОРА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА НА КОНСОРЦИУМА ПО ПРОЕКТА ДИОНИСУС

01.06.2021
Втора партньорска среща на консорциума по проекта ДИОНИСУС събра участниците онлайн на 26 май 2021 г. Домакин беше екипът на Българо-румънска палата, а от страна на Порт Булмаркет участваха представители на екипа, който работи по проекта.

Беше дискутиран напредъкът по дейностите до момента и теми, свързани с управлението и комуникацията по него. Участниците представиха подробен анализ на съвместната си работа през първата година от старта на проекта, обсъдиха предстоящите събития и срещи със заинтересованите страни от целия Дунавски регион, както и основните резултати, които следва да се представят до края на 2021 г.

Проектът ДИОНИСУС официално стартира на 1 юли 2020 г., като резултат от сътрудничеството между пристанищните администрации и операторите, бизнес асоциациите, академичните среди и националните власти на крайдунавските страни. Проектът се ръководи от Pro Danube Romania и е финансиран от Транснационална програма Дунав.

 

 22.07.2021 
Процедури за определяне на изпълнител с публична покана с предмет
Услуги по изготвяне на План за развитие на пристанище Порт Булмаркет във връзка с проект „Интегриране на интелигентни и устойчиви мултимодални и интермодални транспортни вериги в Дунавския регион“

Документация >>

 

15.09.2021

 О Б Я ВА
от „ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД 

У В Е Д О М Я В А М Е

      Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение да изработим Ген. план за развитие на пристанище за обществен транспорт „Порт Булмаркет” гр. Русе в ПИ 47336.82.14, ПИ 47336.82.20, ПИ 47336.82.33 и ПИ 47336.82.34  по кадастралната карта на гр.Мартен, Община Русе, Област Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, кметство гр. Мартен или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

Изп.директор :  
Валерий Петров

Изпрати запитване