Порт Булмаркет ЕАД

Най-голямото частно пристанище за обществен транспорт на река Дунав в България

Пристанище ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е най-голямото частно пристанище за обществен транспорт на река Дунав в България. Предлага разнообразна палитра от услуги, голяма гъвкавост при прилагане на комплексни решения, които са в състояние да удовлетворят и най-взискателните клиенти. 

Пристанището е за обществен транспорт с регионално значение, съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е пристанищен оператор и на основание Заповед № 3-76 / 05.03.2014 г. на Агенция „Морска администрация”, гр. София е получило достъп до пазара на пристанищни услуги – като пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Булмаркет” – Русе, с рег. код 421100. 

  • Разположено е на брега на р.Дунав от км 484.150 до км 484.800 с
  • Обща дължина на бреговата линия - 825 м.  

Общата площ на ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД е 37 645 м², като са обособени 7 корабни места в 4 различни терминала, заедно с прилежащата инфраструктура - 16 000 м. заедно с  развита  ЖП инфраструктура.

В най-източната част на пристанището (кейово място 7 ) е изграден терминал за опасни товари: пропан - бутан, суров нефт, нефтопродукти (дизел, газьол, масла), с площ от 3 177 м². Терминалът разполага с плаваща претоварна установка с помпено-компресорна станция за извършване на претоварните дейности. Предвидени са всички възможности за претоварване кораб – бряг и обратно.

Обработката на нефт и нефтопродукти и други наливни товари се извършва с две помпи, всяка от които с дебит по 100 м3/ час, разположени на претоварната установка.

На корабно място № 6 е поставен втори понтон, който е регистриран в „Морска администрация”, гр. Русе със статут на  плаваща претоварна установка за обработка на нефтоналивни товари, растителни масла и биодизел от специализирани кораби (танкери) в лицензирани митнически  складове и обратно.

ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД разполага със собствен маневрен тласкач „СТЕЛЛА”, както и подменна група за предоставяне на по-добри и комплексни услуги на своите клиенти. Цялата маневрена дейност на плавателните съдове и обслужване на безекипажните съдове в района на пристанището и в частност на другите пристанища, се извършва от екипажа на маневрения кораб и екипа на подменната група. Моторен тласкач „СТЕЛЛА“ е сертифициран за работа с опасни товари, което позволява маневрирането, обслужването и осигуряването на безекипажни съдове, превозващи опасни товари.

Персоналът обслужващ двете претоварни установки е с дългогодишен опит в областта на опасните товари, което гарантира бързо и безпроблемно претоварване на стоките. Двата терминала разполагат с развита противопожарна инфраструктура, захранвана от два независими водоизточника, което в комбинация с компетентните специалисти, гарантира бързото справяне с всяка извънредна ситуация.

Портът е свързан чрез индустриалния клон с ж.п. линиите в Русе и е собственик на този клон – 6 км от гара Русе Север до гара БУЛМАРКЕТ и 11 км. коловози в индустриалната зона.

Пристанището има ж.п. кантар и два автокантара за определяне на тонажа на товарите при обработка на кораби, вагони и автомобили.

Цени и условия за извършваните дейности и услуги в Порт Булмаркет - Русе, в сила от 01.01.2021 г. >>

План за управление на отпадъците от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари >>

ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД участва в Проект ДИОНИСУС - Интегриране на интелигентни и устойчиви мултимодални и интермодални транспортни вериги в дунавския регион

Проектът ДИОНИСУС официално стартира на 1 юли 2020 г., като резултат от сътрудничеството между пристанищните администрации и операторите, бизнес асоциациите, академичните среди и националните власти на крайдунавските страни.

Повече информация за проекта >>

 

ВТОРА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА НА КОНСОРЦИУМА ПО ПРОЕКТА ДИОНИСУС

01.06.2021
Втора партньорска среща на консорциума по проекта ДИОНИСУС събра участниците онлайн на 26 май 2021 г. Домакин беше екипът на Българо-румънска палата, а от страна на Порт Булмаркет участваха представители на екипа, който работи по проекта.

Беше дискутиран напредъкът по дейностите до момента и теми, свързани с управлението и комуникацията по него. Участниците представиха подробен анализ на съвместната си работа през първата година от старта на проекта, обсъдиха предстоящите събития и срещи със заинтересованите страни от целия Дунавски регион, както и основните резултати, които следва да се представят до края на 2021 г.

Проектът ДИОНИСУС официално стартира на 1 юли 2020 г., като резултат от сътрудничеството между пристанищните администрации и операторите, бизнес асоциациите, академичните среди и националните власти на крайдунавските страни. Проектът се ръководи от Pro Danube Romania и е финансиран от Транснационална програма Дунав.

 

 22.07.2021 
Процедури за определяне на изпълнител с публична покана с предмет
Услуги по изготвяне на План за развитие на пристанище Порт Булмаркет във връзка с проект „Интегриране на интелигентни и устойчиви мултимодални и интермодални транспортни вериги в Дунавския регион“

Документация >>

 

15.09.2021

 О Б Я ВА
от „ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД 

У В Е Д О М Я В А М Е

      Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение да изработим Ген. план за развитие на пристанище за обществен транспорт „Порт Булмаркет” гр. Русе в ПИ 47336.82.14, ПИ 47336.82.20, ПИ 47336.82.33 и ПИ 47336.82.34  по кадастралната карта на гр.Мартен, Община Русе, Област Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе, кметство гр. Мартен или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

Изп.директор :  
Валерий Петров

 

20.09.2021

ТРЕТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА НА КОНСОРЦИУМА ПО ПРОЕКТА ДИОНИСУС

Трета партньорска среща на консорциума по проекта ДИОНИСУС събра над 40 участници онлайн на 16 септември 2021 г. Домакин беше екипът на пристанище Ennnshafen (Австрия), а от страна на Порт Булмаркет участваха представители на екипа, който работи по проекта.

Беше направен подробен преглед на напредъкапо дейностите до момента и се дискутираха теми, свързани с управлението и комуникацията по него. Участниците представиха подробен анализ на съвместната си работа през първата година от старта на проекта, обсъдиха предстоящите събития и срещи със заинтересованите страни от целия Дунавски регион, както и основните резултати, които следва да се представят до края на 2021 г.

Проектът ДИОНИСУС официално стартира на 1 юли 2020 г., като резултат от сътрудничеството между пристанищните администрации и операторите, бизнес асоциациите, академичните среди и националните власти на крайдунавските страни. Проектът се ръководи от Pro Danube Romania и е финансиран от Транснационална програма Дунав.

 

 04.02.2022

О Б Я ВА
от
„ПОРТ БУЛМАРКЕТ” ЕАД

 

У В Е Д О М Я В А М Е 

Заинтересованите лица по чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационната годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.), че е изготвен проект на план за управление на отпадъците - резултат от корабоплавателната дейност. В случай, че имате предложения или възражения, моля в 14 – дневен срок да ни ги предоставите писмено за съобразяване с тях.*

Проектът на плана може да намерите тук >>

 

Изпрати запитване