Втечнен природен газ (LNG)

От 2013 година компанията е член на международен консорциум от 33 компании от 17 страни членки на ЕС

Компанията изключително много вярва в развитието на алтернативните горива, поради тази причина в началото на 2013 година става член на международен консорциум от 33 компании от 17 страни членки на ЕС.

Консорциума кандидатства с общ проект „LNG Masterplan”за доставки на втечнен природен газ (LNG) по поречието на реките Рейн, Майн и Дунав с цел подобряване на екологичните стандарти на водния транспорт. Проекта е част от главен проект 17 на Европейската транспортна комисия и е от изключителна важност за целият Европейски съюз. Стойността на проекта е над 80 милиона евро и е подкрепен безусловно от комисията.

Като част от горепосоченият проект през 2017 година "Булмаркет ДМ" ЕООД завършва изграждането на терминал за втечнен природен газ (LNG) с вместимост 1000 м3 (4 броя вертикални криогенни резервоара с вместимост 250м3 всеки), намиращ се на брега на река Дунав, на територията на пристанище „Булмаркет“ в гр. Русе. Същият ще може да бункерова речни плавателни съдове с LNG, да зарежда тежкотоварни автомобили задвижвани от LNG, както и да извършва дистрибуция до региони нямащи достъп до газопроводната мрежа в страната. Допълнително компанията закупува няколко тежкотоварни влекача Ивеко, които са задвижвани от втечнен природен газ (LNG), както и полуремаркета за превоз и съхранение на LNG.

Общата инвестиция надхвърля 4,5 мил. Евро.

Информационна брошура относно аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на авария в Терминал за съхранение на втечнен природен газ (LNG) към „Булмаркет ДМ” ЕООД

Изпрати запитване